Ruzie op politiebureau over racisme

Discriminatie Wegens discriminatie is een Haagse agent naar huis gestuurd. Collega’s vinden dat van een mug een olifant wordt gemaakt.

Politie in de Haagse Schilderswijk.
Politie in de Haagse Schilderswijk. Foto Niels Wenstedt

Binnen de Haagse politie is onder agenten ruzie ontstaan over de vraag of een politieman door de leiding terecht naar huis is gestuurd. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan racisme.

Volgens plaatsvervangend sectorhoofd Alfred van Dijk van de Haagse politie heeft een collega van het politiebureau De Heemstraat in de Haagse Schilderswijk vorige week door foute opmerkingen „de interne veiligheid” binnen de politie in gevaar gebracht. Hij heeft de agent daarom „met bijzonder verlof gestuurd”. – Van Dijk is verantwoordelijk voor drie politiebureaus in het centrum van Den Haag. Andere agenten hebben zich vervolgens tegen de leiding gekeerd. Zij menen dat er van een mug een olifant wordt gemaakt.

De ruzie bij de Haagse politie ontstond na een discussie onder agenten over het diversiteitsbeleid bij de Nationale Politie, aldus bronnen bij de Haagse politie. Een van de deelnemende agenten zou hebben gezegd dat als hij een eigen bedrijf zou hebben, hij geen allochtonen zou aannemen. Dit zou de winstgevendheid van zijn onderneming niet ten goede komen. Een andere politieman nam aanstoot aan deze opmerking en heeft bij de leiding melding gemaakt van discriminatie.

Omdat de ruzie volgens de politie dagen ,,dooretterde”, is de agent met kritiek op het diversiteitsbeleid door commissaris Van Dijk naar huis gestuurd. De „omgangsvormen” van de agent stroken volgens Van Dijk niet met „de kernwaarden van de politie: integer, betrouwbaar, moedig en verbindend”.

Andere Haagse agenten vinden dat er veel te streng is opgetreden tegen de collega die geen voorstander is van diversiteitsbeleid. „Hij is een hele stille jongen, geen praatjesmaker, geen racist”, zegt een collega. De agenten klagen dat ze „niks meer mogen zeggen”. Uit protest zijn ze aan „een soort jacht op de melder” begonnen omdat hij de solidariteit binnen de ‘politiefamilie’ zou hebben geschaad, schrijft Van Dijk in een interne e-mail aan andere Haagse leidinggevenden. Hij noemt de jacht op de melder „volstrekt ontoelaatbaar”. De e-mail van Van Dijk is in bezit van NRC. De commissaris wil geen vragen beantwoorden.

De politieagenten die tegen het wegsturen van hun collega zijn, hebben volgens Van Dijk „een afkeurenswaardig en gemeen mechanisme in werking” gezet. Ze richten „hun pijlen op het vertrouwen in de leiding” door de ernst van de uitlatingen „te bagatelliseren”.

Een woordvoerder van de Haagse politie zegt dat de weggestuurde agent „inmiddels zijn excuses heeft aangeboden”. Er volgt binnenkort een gesprek met zijn collega’s.

Het afgelopen jaar waren discriminatie en racisme ook een probleem bij politiebureau Hoefkade in Den Haag. Vier agenten werden disciplinair bestraft onder meer omdat ze een Marokkaanse verdachte met een wapenstok hadden mishandeld. Ze filmden het incident en deelden opnames over de mank lopende man in een WhatsApp-groep. De agenten mochten wel in dienst blijven.