FNV wil cao-afspraken over thuiswerk (en weer naar kantoor gaan)

Vergoeding

De FNV wil in nieuwe cao’s afspraken maken over thuiswerken en weer op kantoor werken. De grootste vakcentrale baseert zich bij die eis op een vrijdag gepubliceerde enquête onder ruim negenduizend leden. Vier op de vijf respondenten willen een vergoeding voor de kosten die ze thuis maken. Ongeveer de helft wil dat vastgelegd wordt wanneer ze wél naar kantoor mogen komen.

Budgetvoorlichter Nibud schatte de thuiswerkkosten voor bijvoorbeeld stroom, koffie en wc-papier eerder op zo’n twee euro per dag, oftewel bijna 45 euro per maand voor iemand die voltijds werkt. Dit geld besparen werkgevers volgens FNV. „De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkplek, óók als je gedwongen thuis moet werken”, verklaart FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. „Nu het thuiswerken langer gaat duren en werkgevers en werknemers zien dat dit ook goed lukt, is een nieuwe situatie ontstaan die nieuwe afspraken vereist, ook voor de periode nà corona.”

In de enquête, waaraan vooral FNV-leden meededen die bij gemeente- en rijksoverheid werken, in de financiële sector en bij callcentra, zegt twee derde thuiswerken prettig te vinden. Wel zou bijna driekwart ook in de toekomst nog graag af en toe op kantoor willen komen. Werknemers vinden het prettig dat de reistijd vervalt. Zo’n 40 procent zegt zich beter te kunnen concentreren en meer werk gedaan te krijgen. Sociale interactie wordt juist gemist. Gebrek aan beweging (40 procent) en overmatige vermenging van werk en privé (25 procent) baart mensen juist zorgen.

FNV kwam een dag eerder met een aantal voorstellen om de crisis door de coronapandemie „te lijf” te gaan. Volgens de bond heeft het virus „ongelijkheid en onzekerheid op de arbeidsmarkt” blootgelegd. Mensen zonder vast contract kregen volgens de bond te weinig overheidssteun. Grote multinationals hadden juist goede ingangen bij het kabinet en werden snel gesteund, aldus de FNV.