Drie graden opwarming komt snel dichterbij

Klimaat Al over een halve eeuw kan de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer zo hoog zijn, dat het minimaal 2,6 graden warmer wordt.

xxxxx
xxxxx

Na veertig jaar pogingen zijn klimaatwetenschappers erin geslaagd de te verwachten opwarming van de aarde preciezer te bepalen. Bij een verdubbeling van de CO2-concentratie in de lucht ten opzichte van het pre-industrieel niveau, bedraagt de opwarming tussen de 2,6 en 4,1 graden Celsius. Dat blijkt uit een nieuwe, uitgebreide analyse, die onlangs is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Review of Geophysics.

De analyse betreft de zogeheten klimaatgevoeligheid. Dat is een maat voor de reactie van het aardse klimaat als het uit evenwicht wordt gebracht. Dat is de laatste 150 jaar gebeurd door de menselijke uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.

Vóór de industriële revolutie bedroeg de concentratie CO2 in de lucht 280 ppm (parts per million). Van een verdubbeling – 560 ppm – is nog geen sprake. De concentratie is inmiddels opgelopen tot 413 ppm afgelopen mei. Maar met een jaarlijkse stijging van ongeveer 2,5 ppm, die naar verwachting ook nog zal toenemen, wordt die grens, in het huidige tempo, binnen 50 tot 60 jaar bereikt.

Nieuwe realiteit

De publicatie geeft een nieuwe realiteit, zegt hoogleraar Steven Sherwood van de University of New South Wales, eerste auteur van het wetenschappelijk artikel. Tot nog toe kwamen de berekeningen voor de klimaatgevoeligheid uit op een bredere range, tussen de 1,5 en 4,5 °C.

Klimaatsceptici hebben de ondergrens steeds aangegrepen om te benadrukken dat er weinig aan de hand is. „We kunnen als mensheid niet meer hopen op een lage klimaatgevoeligheid, die ons meer tijd zou geven het probleem van de opwarming te tackelen”, zegt Sherwood.

Al binnen 50, 60 jaar zouden we vast kunnen zitten aan een opwarming van circa 3 graden Celsius, tenzij we massaal technieken inzetten om CO2 weer uit de lucht te halen. De studie laat volgens Sherwood glashelder zien dat we de CO2-uitstoot „heel drastisch” omlaag moeten brengen.

Klimaatstudie pagina E12