Foto’s https://voshart.com/ROMAN-EMPEROR-PROJECT

De Romeinse keizers als mens

Virtual Reality Kunstenaar Daniel Voshart maakte moderne afbeeldingen van Romeinse keizers.

Zouden we hen herkennen op straat, ongetwijfeld omringd door lijfwachten? Vier Romeinse keizers op een rij. Augustus, de eerste keizer (die regeerde van 31 v.Chr tot 14 n.Chr.), en zijn achterachterkleinzoon Nero (van 54 tot 68) en twee veel minder bekende ‘soldatenkeizers’ uit de derde eeuw: Maximus I de Thraciër (235-238) en Philippus de Arabier (244-249). Links een Romeins beeld van de keizer, rechts de reconstructie door de Canadese virtualrealitykunstenaar Daniel Voshart (die ook werkt voor de Netflix-serie Star Trek Discovery). Op zijn site voshart.com toont hij uitgebreid zijn visuele bronnen voor de 54 keizers van Augustus tot en met Numerianus (284-285). Dit ‘coronaquarantaine’ project maakt de keizers onmiskenbaar ‘menselijker’. Er was ook genoeg materiaal om mee te werken. Want niet alleen had de Romeinse kunst een sterk realistische inslag, afbeeldingen van keizers in het Romeinse rijk, op munten en als standbeeld, vormden het belangrijkste keizerlijke propagandamiddel. Zelfs van de vluchtigste keizer is een portret te vinden.