De loonsubsidie gaat langzaam verdwijnen, om ‘zombiebedrijven’ te voorkomen

Noodsteun De loonsubsidie voor zwaar getroffen bedrijven wordt langzaam teruggeschroefd. Dat kan best wat sneller, aldus deskundigen, die waarschuwen voor de negatieve effecten van de regeling.

Onder andere veel culturele instellingen vroegen loonsubsidie aan bij de overheid.
Onder andere veel culturele instellingen vroegen loonsubsidie aan bij de overheid. Foto Phil Nijhuis/ANP

De afbouw van de noodsteun is begonnen. Het kabinet blijft miljarden euro’s uittrekken om de Nederlandse economie te stutten, maar de grootste en duurste steunmaatregel, de loonsubsidie NOW, wordt tot volgend jaar zomer flink versoberd.

Het maximale bedrag dat werkgevers kunnen krijgen via deze Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud wordt langzaam afgebouwd. Nu vergoedt de overheid maximaal 90 procent van de loonsom van noodlijdende bedrijven. Vanaf oktober wordt dat 80 procent, vanaf januari 70 en vanaf april 60 procent.

Ook de riante bescherming van werknemers verdwijnt in ‘NOW 3’. Werkgevers worden niet langer bestraft als zij personeel wegsturen: de ‘ontslagboete’ verdwijnt. En bedrijven mogen straks een loonkorting doorvoeren. De plicht om alle lonen volledig door te betalen, vervalt. Wel is voor zo’n loonkorting toestemming nodig van werknemersvertegenwoordigers.

Bij al deze ingrepen zou je kunnen denken: de vakbonden zijn woedend. Maar dat is niet zo. Het schrappen van de ontslagboete lag nu minder gevoelig dan in mei, zegt FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha.

Lees ook: Banenverlies treft alle lagen van de arbeidsmarkt

Toen wilde het kabinet de boete grotendeels schrappen in het tweede steunpakket, maar na vakbondskritiek bleef de boete, in een iets andere vorm, bestaan. Boufangacha: „Toen zeiden we: het is nog te vroeg om de ontslagboete te schrappen. We snappen best dat sommige bedrijven inmiddels in gesprek willen over herstructurering.”

De verlaging van de NOW-subsidie naar 80 procent is een tegenvaller voor de vakbonden, maar daar tegenover staat een andere belangrijke toezegging: het kabinet wil een grootschalig scholingsprogramma opzetten, waar vakbonden en werkgevers veel over te zeggen krijgen.

Ook krijgen de hardst getroffen midden- en kleinbedrijven in sectoren zoals de horeca, recreatie en theaters straks een tegemoetkoming in hun vaste lasten van maximaal 30.000 euro per maand. Dat is bijna tweeënhalf keer zo veel als nu.

De toegang tot de speciale nooduitkering voor zzp’ers wordt juist ingeperkt: wie te veel geld op de spaarrekening heeft – meer dan 46.520 euro – krijgt straks geen uitkering meer.

Medicijn met bijwerkingen

De versobering van de NOW-regeling is in lijn met wat deskundigen al langer bepleiten. Je kunt de noodsteun zien als een medicijn, zegt hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid Pierre Koning (Vrije Universiteit Amsterdam), „waarbij je steeds meer ongewenste bijwerkingen gaat zien”.

„Zo’n afbouw voorkomt dat je bedrijven overeind houdt die niet levensvatbaar zijn”, zegt Bas ter Weel, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Als veel werknemers bij zulke ‘zombiebedrijven’ blijven werken, is dat juist schadelijk voor de economie.

Wel had de afbouw nog wat sneller gekund, vinden de twee hoogleraren. Ter Weel: „Dan had het kabinet zich nog iets meer kunnen richten op toekomstig verdienvermogen. En meer geld kunnen uittrekken voor veelbelovende bedrijven, start-ups en scale-ups.”

Ook al zijn loonkortingen straks toegestaan: de meeste werknemers in bedrijven met NOW-steun zullen hun volledige loon blijven ontvangen. De vakbonden zullen maar zelden akkoord gaan met een loonsverlaging, zegt FNV’er Boufangacha.

Maar die volledige loondoorbetaling heeft ook nadelen, waarschuwt hoogleraar Koning. Want een loonkorting kan werknemers in kwetsbare sectoren juist een zetje geven om een baan te zoeken met meer toekomstperspectief.

Lees ook: FNV-voorzitter Busker: ‘Ik vind het veel te vroeg om te praten over versobering’

Het kabinet hoopt dat werknemers vrijwillig overstappen zodra zij zich makkelijker kunnen omscholen, maar Koning denkt niet dat dat genoeg is. „Mensen moeten er een direct belang bij hebben om van baan te veranderen”, zegt hij. Een lager loon voor werknemers in NOW-ontvangende bedrijven kan zo’n prikkel zijn, zegt hij. „Vooral oudere werknemers kunnen bij een overstap minder gaan verdienen en allerlei opgebouwde rechten verliezen. Dan stap je niet zomaar over.”

TVL

De tegemoetkoming in vaste lasten (TVL) is voor bedrijven in sectoren die hard zijn geraakt door de coronaregels. Tot maximaal de helft van de kosten.

De TVL is verlengd t/m 30 juni 2021. In die periode wordt deze geleidelijk afgebouwd. Ondernemers moeten zich ondertussen aanpassen, is het idee.

Per 1 oktober wordt het maximale bedrag per bedrijf verhoogd naar 90.000 euro per drie maanden. Nu is dat 50.000 euro per vier maanden.

T/m 31 december blijven bedrijven met een omzetdaling van 30 procent in aanmerking komen. Per 1 januari wordt de drempel verhoogd naar 40 procent, per 1 april naar 45 procent.

Tozo

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt met negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021.

Per 1 oktober geldt onder Tozo 3 een vermogenstoets. Ondernemers met meer dan 46.520 euro aan direct beschikbare geldmiddelen komen niet meer in aanmerking. De bestaande toetsen die werden ingevoerd onder Tozo 2 blijven bestaan.

Per 1 januari krijgen zelfstandig ondernemers steun „om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst”, onder andere via bij- of omscholing.

Per 1 juli stopt de Tozo en komen noodlijdende ondernemers in de reguliere bijstand.

Aanvullende sectorale steun

Aanvullende steun komt beschikbaar voor sectoren die sterk worden getroffen door contactbeperkingen.

De culturele en creatieve sector krijgt 264 miljoen euro extra beschikbaar tot en met juni 2021. Dit geld is onder meer voor innovatie. Nog eens 150 miljoen euro is voor lokale culturele infrastructuur en 68 miljoen euro voor de schade van lokale overheden.

Dierentuinen die faillissement moeten aanvragen krijgen aanvullende steun. Het kabinet trekt hier maximaal 39 miljoen euro voor uit.

Garantiefondsen voor afgelaste reizen kunnen geld lenen bij de staat.

Investeringen en sociaal pakket

Publieke investeringen in onder meer infrastructuur ter waarde van 2 miljard euro worden naar voren gehaald.

Voor een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren reserveert het kabinet 300 miljoen euro, om eventueel te kunnen participeren.

Een aanvullend sociaal pakket moet een vangnet vormen voor kwetsbare groepen.

Het pakket van 1 miljard euro is onder andere bedoeld voor bij- en omscholing van werklozen, hulp voor jonge werklozen en voor mensen met een hoog risico op armoede en hoge schulden.