Kabinet verplicht nertsenhouders volgend jaar al te stoppen

Coronavirus Nertsenhouderijen zouden aanvankelijk vanaf 2024 verboden worden. Die datum wordt nu naar voren gehaald vanwege de coronabesmettingen bij 41 fokkerijen.
Nertsen bij een fokkerij in Dreumel.
Nertsen bij een fokkerij in Dreumel. Foto Merlin Daleman

Vanaf volgend voorjaar mogen geen nertsen meer worden gehouden in Nederland. Het kabinet gaat nertsenhouders verplichten hun werk neer te leggen na de pelsperiode die in november begint. Het al geplande verbod op nertsenfok wordt drie jaar naar voren gehaald. Dat bevestigen Haagse bronnen donderdag na berichtgeving van het AD. Het besluit wordt naar verwachting vrijdag na de ministerraad bekendgemaakt.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had vanwege de besmettingen met het coronavirus van nertsen op fokkerijen advies gevraagd aan het zogenoemde Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) over de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. In dat nog niet uitgebrachte advies staat dat er niet per direct een risico bestaat en een preventieve ruiming van alle nertsen daarom niet nodig is.

Wel raadt de adviesorgaan het kabinet aan om het voor 2024 geplande verbod op nertsenfokkerijen naar voren te halen om te voorkomen dat het coronavirus blijft circuleren bij de bedrijven. Ook adviseert het OMT-Z de coronaregels voor nertsenhouderijen aan te scherpen en een onderzoek te beginnen naar eventuele nalatigheid bij nertsenhouders. Deze adviezen neemt het ministerie over. De plannen moeten wel nog worden goedgekeurd in de ministerraad.

Lees ook: Ondanks alle maatregelen toch weer corona bij nertsen

180 miljoen euro

Nertsenhouderijen worden verboden om dierenwelzijnsredenen. De roofdiertjes worden in kleine kooien gefokt voor hun bont. De ingang van het verbod wordt vervroegd omdat op veel fokkerijen nertsen besmet zijn geraakt met het coronavirus. In Nederland gebeurde dat bij 41 houderijen. Op zeker twee plekken hebben de dieren het virus overgedragen op mensen. De nertsen bij fokkerijen waar besmettingen voorkwamen, zijn allemaal gedood. Het gaat om meer dan een miljoen dieren.

Het kabinet trekt in totaal 180 miljoen euro uit om de nertsenhouders eerder te laten stoppen. De fokkers ontvangen een hoger bedrag dan zij zouden krijgen wanneer het verbod in 2024 zou ingaan. Zij krijgen nu ook compensatie voor de winst die ze mislopen door de vervroeging van het verbod en voor de ruimingskosten. Het naar voren halen van het verbod op het fokken van nertsen is alsnog goedkoper dan een volledige, preventieve ruiming.

Geen ruiming

Het advies waar het kabinet zijn besluit op baseert, is het tweede van het OMT-Z over nertsenfokkerijen. Na het eerdere, in juli uitgebrachte advies maakten ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) bekend dat mogelijk alle nertsenbedrijven geruimd zouden worden als er na half augustus bij nog meer fokkerijen besmettingen gevonden zouden worden.

Toen het coronavirus vervolgens bij nog drie houderijen werd vastgesteld, leek de kans daarom groot dat alle nertsen geruimd zouden worden. Het OMT-Z is nu toch terughoudender omdat de kans dat een nerts het coronavirus overdraagt op een mens klein blijkt.

Er zijn momenteel zo’n 120 nertsenhouderijen in Nederland, waarvan veruit de meeste in Noord-Brabant. Eerder werden al landelijke maatregelen getroffen om de coronabesmettingen bij de bedrijven tegen te gaan. Zo is er geen bezoek meer toegestaan, geldt er een landelijk vervoersverbod en moeten op alle bedrijven beschermingsmiddelen gebruikt worden.