Advocaten willen alles weten over hun observatie in Dubai

Marengo-proces Advocaten die gevolgd zijn tijdens een reis naar Dubai betwijfelen of er nog een eerlijk proces mogelijk is.

Advocaten Juriaan de Vries, Benedicte Ficq, Nico Meijering, Christian Flokstra, Laura ter Steeg (v.l.n.r.) arriveren bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol voor een zitting in het grote liquidatieproces Marengo. Meijering is een van de twee advocaten die in Dubai gevolgd werden.
Advocaten Juriaan de Vries, Benedicte Ficq, Nico Meijering, Christian Flokstra, Laura ter Steeg (v.l.n.r.) arriveren bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol voor een zitting in het grote liquidatieproces Marengo. Meijering is een van de twee advocaten die in Dubai gevolgd werden. Foto Sem van der Wal/ANP

Advocaten in de strafzaak-Marengo willen onder andere hoofdofficier van justitie John Lucas in het openbaar horen over het observeren van twee partners van advocatenkantoor Ficq in Dubai in de zomer van 2019. Ook zou hij vragen moeten beantwoorden over de totstandkoming van een recent proces-verbaal waarin wordt gesteld dat advocaten in strijd met de regels informatie hebben gedeeld met derden.

Ook moet de officier van justitie worden gehoord die de recherche aanstuurt en de leider van het rechercheteam van het Marengo-onderzoek. Daarnaast is de rechtbank verzocht de liaison-officier te horen die in Dubai contacten met opsporingsautoriteiten onderhoudt.

Christian Flokstra en Nico Meijering, die samen met zijn kantoorgenoot Leon van Kleef in Dubai is gevolgd, suggereren dat zij de verdediging neer zullen leggen als de rechtbank deze onderzoekswensen afwijst.

Lees ook: OM is aanklager, rechter en beul, vinden advocaten

‘Integriteit in twijfel getrokken’

Volgens Flokstra en Meijering zijn die getuigenverklaringen in de strafzaak nodig om vast te stellen of het recht op een eerlijk proces en een eerlijke verdediging van hun cliënten is geschonden. „Onze integriteit is ten onrechte in twijfel getrokken en wij zijn in gevaar gebracht”, aldus Flokstra. „Dat is ongerechtvaardigd, onzorgvuldig en in strijd met de goede procesorde gebeurd.”

Volgens Flokstra komt er een moment dat advocaten niet meer effectief kunnen opereren. „Als advocaten het werken onmogelijk wordt gemaakt wordt de verdediging disproportioneel beschadigd.” Dat is, zo bepleitte Flokstra, een ernstige schending van de rechten van de verdachten en daarmee heeft het OM mogelijk het recht op vervolging verloren.

Het horen van de functionarissen is onderdeel van een feitenonderzoek dat volgens de advocaten nodig is. Zo willen zij weten op basis van welke informatie is besloten tot de observatie in Dubai, welke informatie met de autoriteiten in Dubai is gedeeld en wie daarbij betrokken zijn geweest. Daarnaast is de vraag of, hoe en wanneer de informatie uit Dubai met Nederland is gedeeld of hoe dat is vastgelegd. Daarnaast leeft de vraag of andere opsporingsmiddelen zijn ingezet tegen de advocaten.

Boodschappenjongens

Volgens de advocaten is dat van belang omdat Meijering en Van Kleef ernstig in gevaar zijn gebracht. „Hoe zijn mijn collega’s neergezet in de richting van Dubai?”, zo wil Flokstra weten. „Zijn zij neergezet als boodschappenjongens? Als terroristenadvocaten? En wat zijn de potentiële gevolgen daarvan in een land als Dubai dat het niet altijd zo nauw neemt met de mensenrechten.”

Flokstra verwijt het OM „totale desinteresse en dedain” als het gaat om de taak, functie en veiligheid van advocaten”.

De rechtbank maakt op zijn vroegst op 3 september bekend of deze onderzoekswensen worden ingewilligd.