Alle puzzels

Sudoku

uitleg Plaats de cijfers 1 tot en met 9 zo in het diagram dat elk cijfer precies één keer voorkomt in elke rij, kolom, de negen vetomrande 3×3 vakken, én de vier grijze 3×3 vakken.

Meer puzzels en boeken van Peter Ritmeester op PZZL.com.

Sudoku
Alle Sudoku's