Brieven

Etnisch etiket

Winkel niet selectief in onderzoeken etniciteit

Foto ANP

Onjuiste conclusies moet je inderdaad niet voeden. Volgens hoogleraar Leo Lucassen, die wetenschap bedrijft op het vlak van migratie, voedt een etnisch etiket voor criminelen onjuiste conclusies (18/8). Daarvoor haalt hij WODC-onderzoek aan waaruit blijkt dat de criminaliteit in de afgelopen jaren sterk is gedaald, en dat dit ook geldt voor het percentage jongeren met een migratieachtergrond dat van een delict wordt verdacht. Wat hij voor zijn analyse overslaat uit het cijfermatige onderzoek, is dat Nederlanders met een niet-westerse achtergrond in de criminaliteitscijfers nog altijd oververtegenwoordigd zijn. De tweede generatie is zelfs crimineler dan de eerste – vooral jongens van Marokkaanse herkomst. NRC haalde dit op basis van hetzelfde onderzoek nog aan op 25 januari 2020, in Heeft zich een multicultureel drama voltrokken?Als hooggeleerde Lucassen nou eerst eens open de betreffende onderzoekgegevens benoemt, kunnen we misschien iets aan het probleem doen. Door selectief te winkelen bewijst de wetenschap de samenleving geen dienst. Overigens lijkt het me geen enkel bezwaar om ook in de media van Marokkaans-Nederlandse jongeren of Marokkaans-Nederlandse jongens te spreken. Dan geven we aan dat we niet hun vaders, moeders en zussen, laat staan de hele bevolkingsgroep bedoelen.