Planbureau: economie herstelt zich volgend jaar licht

Macro Economische Verkenning De werkloosheid verdubbelt in 2021, maar de economie groeit ook. Aldus de CPB-prognose die de basis is voor de rijksbegroting.

Prognoses

Prognoses

De coronacrisis zorgt voor een „ongekend harde klap” voor de Nederlandse economie die zich „nog grotendeels moet laten voelen”. Maar als er geen tweede golf komt, zal de Nederlandse economie zich komend jaar weer licht herstellen. Dat zei directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau (CPB) bij de presentatie van de conceptversie van de Macro Economische Verkenning, de jaarlijkse economische prognose die over een maand op Prinsjesdag in definitieve versie verschijnt.

In de basisraming, waarbij zich geen tweede coronagolf zal voordoen, gaat het CPB ervan uit dat de economie in 2020 met ruim 5 procent krimpt en zich volgend jaar weer wat herstelt met een groei van 3 procent. Vorige week publiceerde het CBS voorlopige economische cijfers over de afgelopen maanden, waarin Nederland met een gedeeltelijke lockdown kampte. Daaruit bleek dat de economie in het tweede kwartaal een historische krimp doormaakte van 8,5 procent. Dat wordt volgens het CPB in de tweede helft van dit jaar ietwat goedgemaakt.

Wel ziet het CPB een oplopende werkloosheid als belangrijk en ingrijpend naijleffect van de huidige crisis. Werd de werkloosheid door riante overheidssteun in de afgelopen maanden gedempt, komend jaar zal die oplopen tot 6,5 procent van de beroepsbevolking. Dat betekent een verdubbeling van het aantal werklozen ten opzichte van het jaar ervoor, tot ruim 600.000 eind 2021.

Begrotingstekort stijgt

Zoals eerder verwacht, raakt de crisis de overheidsfinanciën flink, zowel door uitgestelde belastinginkomsten als door de omvangrijke steunpakketten voor bedrijven, ondernemers en zzp’ers die het kabinet direct vanaf maart inzette. In het basisscenario zal het begrotingstekort dit jaar oplopen tot 7,1 procent (ofwel ruim 55 miljard euro) en volgend jaar iets herstellen tot 4,1 procent (33 miljard). De staatsschuld stijgt tot een kleine 60 procent van het bbp, zowel dit als volgend jaar.

Met de jongste CPB-ramingen in de hand begint het kabinet deze maandag aan de besprekingen voor de begroting van volgend jaar, die in de Miljoenennota op Prinsjesdag verschijnt. Het ligt niet voor de hand, zo zei premier Rutte afgelopen vrijdag al, om daarin met bezuinigingsmaatregelen of lastenverzwaringen snel te proberen de overheidsfinanciën te herstellen.