Trump maakt weg vrij voor olieboringen in Alaska

Olieconcessies Vlak voor de verkiezingen geeft de regering-Trump toestemming voor olie- en gasboringen in een kwetsbaar natuurgebied.

Milieu- en natuurorganisaties wijzen op het gevaar van vervuiling van het leefgebied van zeldzame diersoorten.
Milieu- en natuurorganisaties wijzen op het gevaar van vervuiling van het leefgebied van zeldzame diersoorten. Foto Steven Kazlowski/Getty

Olie- en gasboringen midden in een natuurgebied waarin ijsberen, kariboes, wolven, adelaars en talloze trekvogels hun habitat hebben. Meer dan vijftig jaar was het verboden. Nu heeft de regering van de Amerikaanse president Donald Trump, drie maanden voor de presidentsverkiezingen, de laatste hordes weggenomen om in een enorm beschermd natuurgebied van Alaska olie en gas te zoeken.

Maandag maakte minister van Binnenlandse Zaken David Bernhardt bekend dat hij goedkeuring heeft gegeven voor een programma om boorvergunningen te verlenen in het Arctic National Wildlife Refuge. Nog voor het eind van dit jaar zouden de eerste concessies aan oliemaatschappijen verleend kunnen worden.

Met een oppervlakte van 7,7 miljoen hectare is het Arctic National Wildlife Refuge ongeveer twee keer zo groot als Nederland

Een belangrijke stap daartoe werd in 2017 gezet. Na jarenlang verzet van Democraten en natuur- en milieubewegingen, openden de Republikeinen met hun meerderheid in beide huizen van het Congres destijds de mogelijkheid voor de boringen door er een aparte sectie over op te nemen in een belastingwet. Bernhardt zei maandag dat zijn ministerie dat mandaat van het Congres nu invulling geeft. Als er olie gevonden wordt, kan de productie over acht jaar al beginnen, zei Bernhardt in een telefonische persconferentie. Voor 2021 moet zijn ministerie minimaal twee concessies hebben verleend.

Na een eventuele verkiezingszege in november zou het voor een Democratische president moeilijk zijn om verleende concessies terug te draaien, schrijft The Wall Street Journal na raadpleging van advocaten.

Met een oppervlakte van 7,7 miljoen hectare is het natuurpark ongeveer twee keer zo groot als Nederland en geldt het als het grootste stuk aaneengesloten wildernis in de Verenigde Staten. De olie zou zich vooral bevinden in de kustregio, in een gebied waar kariboekuddes komen om hun kalveren ter wereld te brengen.

Verzet tegen boringen

Onbekend is hoeveel olie er gevonden kan worden. De laatste seismische studies dateren van de jaren tachtig, toen die techniek om olie op te sporen minder was ontwikkeld.

Vrijwel zeker zullen milieu- en natuurorganisaties en de oorspronkelijke bevolking van het gebied via rechtszaken trachten de boringen te dwarsbomen. Zij vrezen dat door de aanleg van pijpleidingen, wegen en boorputten de natuur wordt verstoord en wijzen op het gevaar van vervuiling van het leefgebied van zeldzame diersoorten.

Ook zullen zij grote druk uitoefenen op oliemaatschappijen. Die hebben tot dusver niets prijsgegeven over eventuele belangstelling. De vraag is of ze het aantrekkelijk vinden om op zoek te gaan naar nieuwe bronnen in een omstreden gebied, nu de olieprijs laag is en sommige van hen aangeven vanwege klimaatverandering meer over te willen schakelen naar andere dan fossiele bronnen.

Aandeelhouders van oliemaatschappijen hebben in het verleden al vraagtekens gezet bij olie- en gaswinning in poolgebieden. Bovendien hebben verschillende grote Amerikaanse banken aangegeven dat zij geen olie- en gasprojecten in de poolstreken meer zullen financieren.

Het besluit past echter in het dereguleringsbeleid van president Trump, waarin bedrijven zo min mogelijk belemmeringen opgelegd krijgen. Volgens een inventarisatie van denktank Brookings Institute vallen verreweg de meeste dereguleringen in de categorie ‘milieu’.

Lees ook: Aandeelhouder APG wil niet dat Shell naar olie boort bij Alaska