Taghi kreeg informatie van corrupte marechaussee

Zaak-Taghi Het criminele kopstuk Ridouan Taghi liet uitzoeken of de politie hem zocht. Het OM meldde het mogelijke corrupte contact niet.

Tijdens de zittingen in de rechtbank te Schiphol werd niet gesproken over het contact van de groep-Taghi met een corrupte medewerker van de marechaussee.
Tijdens de zittingen in de rechtbank te Schiphol werd niet gesproken over het contact van de groep-Taghi met een corrupte medewerker van de marechaussee. Foto Olivier Middendorp

De groep rondom Ridouan Taghi beschikte over ten minste één corrupt contact bij de marechaussee op Schiphol. In 2015 heeft die marechaussee 123 keer informatie opgevraagd in de politiesystemen. Onder de opgevraagde namen bevond zich ook de valse identiteit waarvan Taghi gebruikmaakte. Taghi wordt gezien als een van de belangrijkste criminele kopstukken van Nederland en wordt onder meer verdacht van meerdere liquidaties.

Dat Taghi informatie kreeg van de marechaussee blijkt uit een proces-verbaal van 26 juli 2018 uit het onderzoek ‘Zegekruid’ dat vanaf medio 2015 heeft gelopen bij de Rijksrecherche. De betrokken medewerker is eerder dit jaar berecht. Hij is veroordeeld voor het schenden van zijn ambtsgeheim tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van 180 dagen en een taakstraf.

De marechaussee kon door het invoeren van een zogenaamde ‘Keno-Code’ – de eerste vier letters van de achternaam, de eerste letter van de voornaam en laatste twee cijfers van het geboortejaar – zien of personen gesignaleerd stonden en dus gezocht werden door de politie.

Niet gemeld

Dat Taghi via dit corrupte contact informatie kreeg is opmerkelijk, zeker omdat deze week veel ophef ontstond toen het OM stelde dat Taghi in 2015 vertrouwelijke informatie heeft gekregen over het grote strafrechtelijk onderzoek onder de naam 26Koper naar wapens en voorbereidingen van liquidaties. Die informatie was volgens het OM afkomstig van advocaten. Een proces-verbaal daarover werd recent toegevoegd aan het dossier in de strafzaak-Marengo, waarin Taghi terecht staat.

De betrokken advocaten hebben furieus gereageerd op de beschuldiging dat advocaten informatie zouden hebben verstrekt terwijl deze nog als vertrouwelijk werd bestempeld.

Dat Taghi in diezelfde periode ook geheime informatie heeft gekregen via een corrupt overheidscontact heeft het OM deze week tijdens drie tussentijdse zittingsdagen in de zaak-Marengo niet vermeld.

Lees ook: Taghi raakte in paniek door politie-onderzoek

Huiszoeking bij moeder

In die zwaar beladen zittingen was ook weinig aandacht voor twee opmerkelijke passages in het nieuwe proces-verbaal waaruit kan worden opgemaakt dat Taghi ook toegang heeft gehad tot informatie die bij advocaten helemaal niet bekend kon zijn. Het gaat daarbij om informatie dat Taghi internationaal gesignaleerd zou staan.

Een woordvoerder van het OM stelt dat Taghi „op dat moment geen verdachte was in het onderzoek 26Koper en daarom ook niet gezocht werd voor die zaak”. Of hij mogelijk voor een andere zaak werd gezocht, kan de woordvoerder niet uitsluiten.

Er is in het onderzoek 26koper in juli 2015 wel huiszoeking gedaan bij de moeder van Taghi. Op het bevel voor de doorzoeking wordt de naam van Taghi genoemd. Volgens dat dossierstuk zijn in een ander onderzoek met instemming van de onderzoeksrechter „opsporingsmiddelen ingezet”, omdat een getuige heeft verklaard „dat hij wordt gezocht door Ridouan Taghi”.

Op 6 augustus 2015 schrijft een handlanger van Taghi in een ontsleuteld PGP-bericht aan een andere handlanger: „Ik spreek net die kleine [Ridouan Taghi, red.] en hij wordt gezocht voor die ijzer [vuurwapen, red.]. Iemand heb schijnbaar gepraat”. Hij vervolgt: „Is dat de reden dat hij op de telex staat? Kunt u kijken via advo wie praat?”

‘Op de telex staan’ is jargon van criminelen en betekent dat iemand gesignaleerd staat bij de politie en moet worden aangehouden. De vraag is hoe Taghi op dat moment weet dat hij gezocht wordt.

‘Een groot probleem’

Op 12 augustus 2015, zes dagen nadat gesproken wordt over de „telex” vertelt Taghi zijn vrouw „dat hij echt een groot probleem” heeft en dat hij „meteen weggaat.” Enkele uren voor dit later ontcijferde bericht aan zijn vrouw heeft een corrupt contact bij de marechaussee op Schiphol de valse naam gecontroleerd waarvan Taghi dan gebruikmaakt.

Dat betreft een naam van een bestaande Nederlandse burger. Het vermoeden is dat een ‘gekloond’ paspoort werd gebruikt waarmee Taghi kon reizen zonder zijn eigen naam te gebruiken. Het paspoort is afgegeven op valse gronden of door een mogelijk corrupte ambtenaar, zo blijkt uit een stuk van de Rijksrecherche.

Kroongetuige Nabil B. heeft al eerder verklaard dat Taghi beschikte over meerdere corrupte contacten bij de overheid. Het is niet duidelijk of naar die verklaring onderzoek is gedaan. Het OM wil daar niks over zeggen.

Op de vlucht per jetski

Op 18 augustus laat Taghi weten dat hij vanuit Marokko naar Spanje zal vluchten. Hij heeft dan kennelijk informatie waaruit blijkt dat de Nederlandse autoriteiten de Marokkaanse binnenlandse veiligheidsdienst hebben geïnformeerd over de wapens die zijn gevonden in het onderzoek 26Koper. Hoe Taghi dat weet, wordt niet duidelijk, maar het lijkt om gedetailleerde informatie te gaan. „Ze hebben my op haar na gemist. Orders van koning om die kutwapens sir die kk tatas [Hollanders, red.] hebben my geneukt.”

Volgens Taghi zijn ze in Marokko „geschrokken van die wapens en moorden. Ze willen mij terrorisme aansmeren.” Een dag later meldt hij aan zijn vrouw dat hij met een jetski naar een boot is gebracht en inmiddels veilig in Spanje is aangekomen.

Later zal Taghi met het gekloonde paspoort naar Dubai reizen. Het document wordt gevonden als Taghi daar op 16 december 2019 wordt aangehouden. Inez Weski, de advocaat van Taghi, was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.