Opinie

Gift

De sportschool waar ik al jaren kom, sluit half maart gedwongen haar deuren. De eigenaresse neemt het bewonderenswaardige besluit om geen contributie meer af te schrijven, ook al gaan lessen online door. Als trouwe klant draag ik het bedrijf een warm hart toe en maak ik de contributie over voor de maanden april en mei. Half mei komt dan eindelijk het goede nieuws dat er lessen in de buitenlucht gegeven mogen worden. Kosten: vijf euro. Niet voor mij, ga ik van uit, ik heb het maandbedrag al overgemaakt. Enthousiast sta ik klaar voor de eerste les maar de stemming slaat snel om. Op weinig vriendelijke toon wordt mij verzocht te betalen. „Giften staan los van contributie.”