Nieuwe regeling

Bedrijven kregen sinds juli 1,3 miljard euro noodsteun

Bedrijven hebben vooralsnog veel minder gebruik gemaakt van de tweede Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) dan van de eerste ronde. Aan bedrijven die een beroep hebben gedaan op de jongste regeling voor loonsubsidie, die van juli tot eind augustus loopt, is inmiddels ruim 1,3 miljard euro overgemaakt. Ruim 36.000 bedrijven, met samen 693.000 werknemers, hebben volgens uitkeringsinstantie UWV ditmaal een aanvraag ingediend. De vorige ronde ging het om viermaal zoveel bedrijven en werknemers, die 8 miljard kregen als ondersteuning in de loonkosten. (NRC)