Recensie

Recensie Film

De elite doet wat ze wil, en het personeel ploetert

Drama In het licht onevenwichtige Braziliaanse ‘Three Summers’ droomt huishoudster Madá van een eigen kiosk, maar haar steenrijke baas Edgar slaat op de vlucht tijdens een grootschalig corruptieonderzoek. Dat dwingt haar tot creativiteit.

Madá (Regina Casé) is niet voor één gat te vangen als haar baas haar salaris niet meer kan betalen, in ‘Three Summers’.
Madá (Regina Casé) is niet voor één gat te vangen als haar baas haar salaris niet meer kan betalen, in ‘Three Summers’.

Huishoudster Madá droomt van een kleine kiosk langs de kant van de weg, een eigen plek om zelfgemaakt eten te verkopen. Om die droom te verwezenlijken is zij afhankelijk van haar rijke baas Edgar en diens vrouw Marta. Want wanneer krijgt Madá haar achterstallige betalingen uitgekeerd, zodat zij een aanbetaling kan doen voor een stukje grond?

De wat onevenwichtige Braziliaanse film Three Summers (Três verões) speelt zich af gedurende drie kerstvieringen in 2015, 2016 en 2017, die in Brazilië midden in de zomer vallen. Het drieluik laat de verschuivende verhouding zien tussen enerzijds Madá en het overig bedienend personeel en anderzijds de machtige elite voor wie zij zich uit de naad werken. Een in alle opzichten geprivilegieerde toplaag die doet wat zij wil.

In het eerste deel suggereert regisseur/coscenarist Sandra Kogut dat er iets niet in de haak is met Edgar. We zien hem schimmige telefoontjes plegen en steeds wanhopiger worden. Zo zijn er meer aanwijzingen voor wat er in het tweede en beste deel gebeurt. Dan komt namelijk de politie, die het gehele zomerverblijf van Edgar minutieus doorzoekt.

Three Summers gaat over ‘operatie wasstraat’, het grootschalige corruptieonderzoek dat Brazilië al enige jaren in zijn greep houdt. De boottoer met nieuwsgierige toeristen die Madá organiseert met het dure jacht van de naar het buitenland gevluchte Edgar langs de geconfisqueerde huizen van de vele gearresteerde rijken is een van de leukste scènes. Hij dient bovendien als metafoor voor de situatie in heel Brazilië: ‘als het goed onderhouden is en functioneert, is het van een buitenlander of voetballer’.

Langzaam nemen de niet voor één gat te vangen Madá en haar collega’s de macht over en verzinnen manieren om geld te verdienen. Waarom niet een deel van Edgars luxe zomerverblijf verhuren? Zo wordt Madá allengs even creatief in geld verdienen als haar voormalige baas.