coronavirus

‘EU-landen en VK moeten niet te snel grenzen sluiten’

Corona Europese kernwaarden lopen gevaar als landen weer zomaar hun grenzen sluiten voor elkaars burgers, vreest de Europese Commissie.

In heel Europa neemt het aantal besmettingen toe
In heel Europa neemt het aantal besmettingen toe

Nu het coronavirus in Europa weer oplaait, vreest de Europese Commissie voor de gevolgen van hernieuwde reisbeperkingen. In een brief aan de 27 lidstaten en het Verenigd Koninkrijk waarschuwt de Commissie voor „een tweede golf van ongecoördineerde actie aan de binnengrenzen” en roept ze EU-landen op terughoudend te zijn met het sluiten van hun grenzen. Als landen zonder overleg hun grenzen dichtdoen, levert dat volgens Brussel niet alleen economische schade op. Het belemmert ook het vrije verkeer van personen in de Schengenzone. De Commissie is bang dat de Europese kernwaarden onder druk komen te staan wanneer lidstaten nationaal belang voor Europees belang plaatsen en zelf beslissingen nemen over het sluiten van grenzen. (NRC)