Aanjager diversiteit bij Amsterdamse brandweer stopt

Brandweer Amsterdam Een brandweerman stopt met het aanjagen van diversiteit binnen het korps. Hij vindt dat de leiding te weinig doet tegen racisme.

Een Amsterdamse brandweerman in actie.
Een Amsterdamse brandweerman in actie. Foto Lex van Lieshout/ANP

Een belangrijke voorvechter van diversiteit binnen de Amsterdamse brandweer is dit voorjaar gestopt met zijn werkzaamheden op dit gebied. Hij vindt dat de korpsleiding te weinig doet tegen racisme en dat de werving van brandweerlieden met migratieachtergrond achterblijft. „Ik ben de afgelopen jaren behoorlijk beschadigd en verwaarloosd door ‘elementen’ binnen de organisatie”, schrijft de brandweerman in een interne mail waarin hij zijn afscheid aankondigt van de projectgroep ‘diversiteit en inclusie’. De mail, waarvan volgens bronnen een kopie gestuurd is naar de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, is in bezit van NRC.

De brandweerman van Surinaamse komaf, wiens naam bekend is bij de redactie, werkte als bevelvoerder op verschillende kazernes. Hij heeft zich enkele weken geleden ziek gemeld. Dit is het gevolg van „negatieve kritiek” vanuit de kazernes en gebrek aan steun van de korpsleiding, schrijft hij in de e-mail. „Ik ben afgeknapt op de hele brandweerorganisatie.” In een andere interne mail schrijft hij: „De organisatie had de afgelopen jaren te kampen met grote weerstand tegen iedere vorm van verandering en zeker ook ten aanzien van het onderwerp diversiteit en inclusie.”

Lees ook: Wij van de Amsterdamse kazerne dekken elkaar

De bevelvoerder gold intern als het gezicht van de inspanningen vanaf de werkvloer voor meer diversiteit in het korps, dat in grote mate wit en mannelijk is; naar schatting 10 procent van de brandweerlieden heeft een migratieachtergrond. Vier jaar geleden was hij de initiatiefnemer van de werkgroep ‘respect’, waarin brandweermannen van kleur hun ervaringen uitwisselden over pestgedrag, uitsluiting en racisme. De groep riep grote weerstand op bij de uitrukdienst, maar kreeg de steun van toenmalig commandant Leen Schaap, die racisme binnen het korps publiekelijk aankaartte en brandweermannen die zich er schuldig aan maakten, bestrafte of zelfs ontsloeg.

Voor Schaaps opvolger Tijs van Lieshout heeft racismebestrijding geen prioriteit, schrijft de brandweerman in zijn e-mail. Ook zou de werkgroep ‘diversiteit en inclusie’, de opvolger van ‘respect’, gebrekkig functioneren. „Ik ben teleurgesteld over hoe het nu gaat en voel me ondergewaardeerd voor al het werk dat reeds door mij en de werkgroep is verricht.”

De Amsterdamse brandweer heeft een geschiedenis van racistische en seksistische incidenten. De Amsterdamse ombudsman constateerde vorig jaar een „harde („grimmige”) kern van racistisch en seksistisch pestgedrag”. Oud-generaal Peter van Uhm, die in 2018 op verzoek van burgemeester Halsema de brandweerorganisatie doorlichtte, schreef in een rapport dat er „meerdere voorvallen van discriminatie, pesten en intimideren voorkomen in zowel de operationele dienst als de staf.”

Lees ook: Commandant Schaap van de Amsterdamse brandweer wilde de machocultuur aanpakken. Hij kreeg oorlog

De korpsleiding wil niet ingaan op het vertrek van de diversiteitsvoorvechter. „Een aantal collega’s heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een meer diverse en inclusieve organisatie”, zegt een woordvoerder. „Dat was niet altijd eenvoudig en vroeg ook om moed.” Volgens de woordvoerder „is het gelukt om blijvend aandacht te vragen” voor diversiteit en inclusie. „Waar de vorige korpsleiding sterk was gericht op het identificeren en bestraffen van schendingen van diversiteit en inclusie, zet de huidige korpsleiding meer in op het gesprek erover voeren, openheid krijgen en draagvlak creëren.”