Afghanistan

Vrijlating strijders maakt weg vrij voor vredesbesprekingen met Taliban

De Afghaanse regering heeft zondag een belangrijke horde genomen richting vredesonderhandelingen met de Taliban. President Ashraf Ghani heeft ingestemd met de vrijlating van vierhonderd strijders van de terreurbeweging. Daarmee zijn sinds begin dit jaar vijfduizend strijders vrij. De beweging wilde pas praten zodra dat aantal was bereikt. „De Taliban moeten nu laten zien niet bang te zijn zich te committeren aan een wapenstilstand”, aldus een woordvoerder van Ghani via Twitter.

Na drie dagen vergaderen op de zogeheten Loya Jirga – een volksvergadering waar meer dan drieduizend stamoudsten en politici aan deelnamen – is de regering akkoord met de vrijlating van vierhonderd gevangenen, voorlopig de laatsten. Ghani had het congres bijeengeroepen omdat er binnen zowel zijn regering als de Afghaanse samenleving discussie was over de voorwaarden aan de vrijlating.

De groep strijders in kwestie is volgens Reuters verantwoordelijk voor een aantal van de zwaarste aanslagen in Afghanistan. De beweging was tot en met 2001 aan de macht in het land en is er in de jaren daarna nog onverminderd gewelddadig actief geweest. Recent is het aantal aanslagen door de Taliban opgevoerd.

De Verenigde Staten gaan hun militaire aanwezigheid in Afghanistan afbouwen, een belofte van president Donald Trump.

In de loop van komende week staan in Qatar de eerste ontmoetingen tussen Afghaanse regeringsfunctionarissen en vertegenwoordigers van de Taliban op het programma. De Afghaanse delegatie zal worden geleid door oud-president Hamid Karzai.

De gesprekken beginnen zodra de laatste strijder de gevangenis heeft verlaten, zegt Karzai tegen lokale media. In de slotresolutie van de Loya Jirga formuleerde de Afghaanse regering een aantal wensen. Zo dienen de wapens direct te worden neergelegd en moeten buitenlandse strijders worden overgedragen aan hun land van herkomst. (Reuters)