Ontslag directeur Haga onterecht, maar hij hoeft nu niet terug

Islamitische school Directeur Atasoy van het Haga Lyceum had niet ontslagen mogen worden. Maar meer dan zijn salaris krijgt hij nu niet, oordeelt de rechter.

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam
Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam Foto Marco de Swart/ANP

Soner Atasoy, de voormalige directeur-bestuurder van het Cornelius Haga Lyceum, is onterecht op staande voet ontslagen, maar hoeft zijn baan vooralsnog niet terug te krijgen. De Amsterdamse kantonrechter heeft vrijdag in een voorlopige voorziening bepaald dat de gronden die voor zijn ontslag werden aangevoerd onvoldoende waren. Maar omdat de civiele rechter eerder oordeelde dat Atasoy voorlopig niet welkom is op de school als bestuurder en over die zaak nog een beroep loopt, betekent deze uitspraak niet dat hij mag terugkomen. Vooralsnog moet de islamitische middelbare school wel Atasoys salaris doorbetalen.

Atasoy spande de zaak aan omdat bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach hem eind mei eerst geschorst en kort daarna op staande voet ontslagen had. Atasoy zou volgens de voorzitter „disfunctioneren”. Reden voor het ontslag was het gedrag van de directeur na zijn schorsing. Volgens Atasoy waren de sancties echter in strijd met de statuten en de cao. De interne strijd op het Haga volgt op jaren van problemen met de buitenwereld. Zo verweten de AIVD en de Onderwijsinspectie de leiding respectievelijk extremistische banden en financieel wanbeheer.

Lees ook:Soner Atasoy is nog niet écht weg bij het Haga Lyceum

Albert Heijn-tas over de camera

Een van de belangrijkste argumenten voor Atasoys ontslag was dat hij videobeelden van Laamimach online zou hebben laten verspreiden. Hij zou daarmee diens „eer en goede naam” schade hebben toegebracht en in strijd met privacywetgeving hebben gehandeld. Atasoy ontkent de opnames – afkomstig van beveiligingscamera's achter de school – te hebben gedeeld en ook de rechtbank acht dit niet bewezen.

Op de videobeelden is te zien hoe Laamimach een Albert Heijn-tasje over de beveiligingscamera achter de school hangt. Dat was kort voor hij in een vergadering aan de picknicktafel op het schoolplein Atasoy schorste. De voorzitter belde tijdens de vergadering enkele tientallen seconden met de penningmeester van het bestuur. Volgens Laamimach had die daarmee deelgenomen aan de besluitvorming, maar de penningmeester en Atasoy spreken dit tegen.

Een ander belangrijk argument voor Atasoys ontslag was dat die na zijn schorsing geweigerd zou hebben de sleutels en bankpasjes van de school in te leveren. De kantonrechter noemt Atasoys terughoudendheid hierin „enigszins begrijpelijk” omdat die in een juridische strijd was verwikkeld met Laamimach. Ook dit was dus onvoldoende grond voor ontslag.

Wel is volgens de rechter inmiddels sprake van een „vergaand gebrek aan draagvlak” voor Atasoy op de school. Een grote groep ouders, docenten en de medezeggenschapsraad zien volgens de rechter „onoverkomelijke problemen bij een eventuele terugkeer” van Atasoy. Ongeveer de helft van het personeel heeft per mail laten weten niet te zitten wachten op een herbernoeming van de oud-directeur. Ook is het „diepgaande conflict” binnen het bestuur volgens de rechter een probleem. Hoewel Atasoys ontslag onrechtmatig is geweest, kan volgens de voorzieningenrechter daarom in de bodemzaak alsnog het contract beëindigd worden op basis van een verstoorde arbeidsrelatie.

Nieuwe koers

De machtswissel op het Haga heeft geleid tot een nieuwe koers. Laamimach stelde twee nieuwe mensen aan in de top – een niet-islamitische interimdirecteur en een ervaren islamitische bestuurder – en trok de banden aan met de overheid waarmee de school sinds haar oprichting overhoop lag. Het ministerie van Onderwijs en de gemeente Amsterdam hadden al jarenlang hun zorgen geuit over Soner Atasoy en zijn netwerk toen de AIVD begin 2019 waarschuwde voor banden tussen Atasoy en Tsjetsjeense terroristen. De toezichthouder van de inlichtingendienst nuanceerde deze beschuldigingen naderhand.

Op basis van een rapport van de Onderwijsinspectie over financiële malversaties op het Haga gaf minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) in september 2019 het schoolbestuur de opdracht op te stappen. Die weigerde dit en dwong in januari van dit jaar via een rechtszaak af te mogen blijven.

In mei bleek dat er ook intern onrust was op de school, en kort daarna volgde Atasoys schorsing. Hoeveel rechtszaken hij inmiddels heeft gevoerd sinds hij in 2010 het voorwerk voor de school begon, is niet precies duidelijk, maar het zijn er meer dan veertig.