Brieven

Brieven 7/8/2020

Big tech

Online surfen is arbeid

De grote techbedrijven worden steeds machtiger, maar waar niet over wordt gesproken is hoe ze aan hun enorme kapitaal komen (Videoverhoor helpt Big Tech, 30/7). Internetplatforms leveren een dienst, maar hun verdienmodel is gebaseerd op het oogsten van data. Privacyzorgen even daargelaten, die gegevens komen tot stand door de acties van de gebruiker, de consument. In elk bedrijf is informatie waardevol kapitaal. Het leveren van die data is dus een vorm van arbeid. De grote monopolisten als Google, Facebook en Amazon hebben niet alleen hun grootkapitaal tot hun beschikking, maar ook de gratis arbeid van hun talloze gebruikers. Dit is een vorm van uitbuiting. We zijn moderne slaven geworden in een roofeconomie: we krijgen het werk niet vergoed, maar hebben ook geen uitweg, omdat we in de moderne tijd niet zonder deze digi-producten kunnen. Het wordt tijd dat data-arbeid als zodanig wordt erkend en dat de waardecreatie terugvloeit aan wie die levert.

Ruimtelijke ordening

De laatste stukjes groen

De Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) blijkt volledig mee te werken aan de transformatie van wat nu nog een oase van rust is, de Lutkemeerpolder aan de westrand van Amsterdam, in het zoveelste industriegebied (Dat bedrijf komt er, corruptie of niet, 3/8). En let op: Van Doorninck is geen wethouder van de VVD, maar van GroenLinks. GroenLinks nota bene! Een progressief college, en toch: daar gaan de laatste stukjes groen rond Amsterdam. Ik ben verbijsterd. Ik zou zeggen: verbannen naar Eindhoven, die Van Doorninck!

Ruimtelijke ordening (2)

Iedereen in een flat

Fotograaf Theo Baart is zeer te spreken over de metropoolregio rondom Amsterdam (Te groot voor dorpspolitiek, 1/8). Alleen ontbreekt de regie: willen we de toch door velen gewenste natuurgebieden in dit stedelijke gebied beschermen, zegt hij, dan moeten we ergens anders in „hoge dichtheden” bouwen. Is het niet een idee om in niet-groene-zones laagbouw te verbieden? Dit is een kwestie van verantwoordelijk gedrag. Ruimte is schaars in het westen. Ik woon op de x-e verdieping in Amstelveen, waar veel flats zijn en dat is heel prima wonen.

Fusies ziekenhuizen

Corona bewijst noodzaak

Marco Varkevisser, hoogleraar marktordening in de zorg, redeneert star vanuit zijn uitdovende studierichting als hij zegt dat ziekenhuisfusies verleden tijd zijn (De ziekenhuisfusie, na decennia uit de mode, 3/8). Het is onderhand duidelijk dat marktwerking en concurrentie de grootste verstoorders zijn van een goed zorglandschap. Volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) bewijst de coronacrisis dat verregaande samenwerking nodig blijft tussen ziekenhuizen, verpleegzorg en huisartsen. De ieder-voor-zich-mentaliteit moet overboord. Dat ziet hij goed, maar samenwerking is niet genoeg. De zorg moet regionaal geclusterd worden. Dan pas kunnen functies optimaal over locaties worden verdeeld. Den Haag zou dit een voorwaarde moeten maken voor financiering door zorgverzekeraars. Maar nee, de Autoriteit Consument en Markt blijft bezwaar maken tegen fusies omwille van die waardeloze ‘zorgconcurrentie’.

Excessen turnsporters

Topsport is geen plezier

Nu klagen de turnsters dat er excessieve druk op hen wordt uitgeoefend. Volgende week zijn het de schaatsers. Zolang plezier in topsport niet voorop staat, komen deze excessen voor. Wel is het de achtergrond waartegen we als land met medailles per capita goed scoren.

Correcties/aanvullingen

Vrouwenrechten

In Vrouwenrechten? Europa, houd de rug recht! (1/8, p. O4) stond dat de Poolse regering een „visitekaartje” heeft afgegeven na de herverkiezing van president Duda. De regering van premier Morawiecki is al in oktober 2019 aangetreden, na de parlementsverkiezingen. Niet „bijna de helft” van de Polen koos niet voor deze regering, zoals er stond, maar meer dan de helft.