Theaterwereld

Theaterinstellingen verliezen subsidie van kleinere fondsen

Tientallen theaterinstellingen raken hun subsidie kwijt. Maandag maakten zowel het Fonds Podiumkunsten (FPK) als het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) bekend wie komende vier jaar kunnen rekenen op subsidie. Het budget van 21 miljoen euro per jaar werd bij het FPK ruim twee keer overvraagd. Bij het AFK was er 5,2 miljoen euro beschikbaar voor de theaterwereld, terwijl er in 51 aanvragen om 13 miljoen is gevraagd. Bij beide fondsen was al minder geld beschikbaar dan voor de vorige periode. Daardoor krijgen gevestigde namen als Orkater, de Amsterdam Klezmer Band en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw vanaf 2021 van het FPK geen subsidie meer. Dood Paard houdt per 2021 op te bestaan.

Kunstsubsidies pagina C2