Regels dierenwelzijn bij vleeskuikenhouders niet goed nageleefd

NVWA De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deed vorig jaar steekproefgewijs onderzoek bij vleeskuikenhouders. Regels voor dierenwelzijn worden vaak niet goed nageleefd.
Vorig jaar hebben in totaal 189 vleeskuikenboeren een boete of waarschuwing gehad.
Vorig jaar hebben in totaal 189 vleeskuikenboeren een boete of waarschuwing gehad. Foto Marcel van Hoorn/ANP

Nederlandse vleeskuikenhouders houden zich onvoldoende aan de regels voor dierenwelzijn. Bij een steekproef van de toezichthouder vorig jaar werden bij vier op de tien vleeskuikenbedrijven overtredingen vastgesteld. Dat schrijft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag in een rapport.

Tijdens de steekproef werden 91 van de in totaal 734 bedrijven in Nederland gecontroleerd. Bij 38 vleeskuikenhouders (42 procent) werden vervolgens overtredingen geconstateerd. Soms ging het om administratieve overtredingen, maar ook was er bijvoorbeeld sprake van het niet naleven van regels voor lichtvoorziening in stallen of werd er gebruikgemaakt van strooisel van slechte kwaliteit.

Vaak was het strooisel bijvoorbeeld te nat, wat kan leiden tot pijnlijke ontstekingen aan de pootjes van kuikens. Voor te nat strooisel kunnen verschillende oorzaken zijn, bijvoorbeeld slechte ventilatie of lekkages. Ook werden op veel plaatsen meer kuikens gehouden dan toegestaan.

Dierenartsen van de NVWA houden toezicht op de vleeskuikenbedrijven, die jaarlijks ongeveer 604.500.000 kuikens slachten. Vorig jaar werd aan 189 bedrijven een boete of waarschuwing opgelegd. Het ging om bijna een derde van alle vleeskuikenbedrijven in Nederland. Volgens de NVWA geven de bevindingen geen aanleiding om de controles verder aan te scherpen. De toezichthouder zegt dat dierenartsen al op dagelijkse basis in de stallen controleren.

Salmonellacontroles

Naast vleeskuikenbedrijven wordt de gehele pluimveesector door de NVWA in de gaten gehouden. Daar vallen ook houders van legkippen, kalkoenen en eenden onder. Om salmonella in stallen te voorkomen, moeten pluimveehouders geregeld controleren op de aanwezigheid van de bacterie. De helft van de 86 onderzochte bedrijven bleek de salmonellacontrole vorig jaar niet op orde te hebben. Bij herinspectie was de naleving van de regels bij alle bedrijven wel in orde.

De pluimveesector is niet de enige sector waarin recent overtredingen op het gebied van dierenwelzijn zijn vastgesteld. Zo kwam in januari uit een NVWA-rapport naar voren dat varkens in slachthuizen onnodig vaak lijden, bijvoorbeeld door spierscheuringen als gevolg van gladde vloeren.