Brieven

Suriname

Samenwerken is beter dan ontwikkelingshulp

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Mark Kranenburg schreef een kritische column over de geringe betrokkenheid en het gebrekkige verantwoordelijkheidsgevoel van de Nederlandse regering ten opzichte van Suriname (Open Staatsgeheim dat Suriname heet, 28/7). Hij schrijft dat Suriname „voor de Nederlandse politiek al jaren nauwelijks [lijkt] te bestaan”. Dat moge op politiek vlak het geval zijn, maar daarvoor is een zogenaamde ‘vermaatschappelijking’ van de relatie met Suriname in de plaats gekomen. Sinds 2008 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, buiten bemoeienis van de beide overheden om, vierjarige ‘Twinning-projecten’ gefinancierd. Die hebben tot doel het Surinaamse maatschappelijk middenveld te versterken door middel van samenwerkingen tussen Nederlandse en Surinaamse organisaties op het gebied van onderwijs, zorg en welzijn en taal en cultuur. Dit Twinning-programma werd al twee keer zeer positief geëvalueerd. Zowel de Surinaamse als de Nederlandse partners bleken baat gehad te hebben bij de projecten, in 92 procent van de gevallen hebben innovaties plaatsgevonden, in meer dan 94 procent heeft men gelijkwaardigheid en onderling respect ervaren en in 70 procent is een duurzame samenwerkingsrelatie ontstaan. De betrokken partijen beschouwen dit soort ‘twinning’ als een enorme verbetering op de eertijdse ‘ontwikkelingshulp’. Als belangrijkste voordelen werden genoemd: de duurzame samenwerking, de kennisuitwisseling en kruisbestuiving, en de collegiale relaties tussen gelijkgestemde partners. Destijds hebben met name Harry van Bommel (oud-Tweede Kamerlid, SP) en Bert Koenders (toenmalig minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zich in de Tweede Kamer sterk gemaakt voor twinning. Uit de Kamerverslagen blijkt dat de Nederlandse betrokkenheid bij Suriname niet als een „persoonlijke hobby” van Harry van Bommel is ervaren. In maatschappelijk opzicht heeft Nederland, ondanks de verzuurde politieke relatie, de Surinaamse bevolking dus niet (helemaal) in de kou laten staan, en ten minste een deel ervan een hart onder de riem gestoken tijdens de economische crisis.