Reclame

Heineken en TomTom adverteren na boycot weer op Facebook

Heineken en TomTom beginnen in augustus weer met adverteren op Facebook en dochterbedrijf Instagram. De Nederlandse concerns maken samen met 1.100 andere veelal grote merken deel uit van de reclameboycot tegen het socialemediabedrijf. De adverteerders vinden dat Facebook te weinig doet tegen haatzaaien en racisme op het platform. De boycot liep aanvankelijk tot en met juli, maar de organisatoren hebben bedrijven opgeroepen hun Facebookadvertenties langer stop te zetten. Het is de vraag hoeveel adverteerders daar gehoor aan zullen geven. Van de vier Nederlandse multinationals die zich bij de actie hebben aangesloten, heeft alleen Unilever aangegeven de boycot te blijven steunen. (NRC)

Animo Facebookboycot neemt af pagina E5