Brieven

Brieven 30/7/2020

Warme maaltijden

Opscheppen

Warme maaltijd lost onderwijsachterstanden niet op, schrijft Sezgin Cihangir (27/7). Inderdaad, weg met alle non-issues. Een school is er om kinderen goed onderwijs te geven. Rekenen en vooral taal. De rest is mooi meegenomen, maar bijzaak. Wanneer we de plannen van D66 volgen, heeft straks elk kind een warme maaltijd, maar komt er van rekenen en taal niets meer terecht. „De meester was te druk met opscheppen.”

Warme maaltijden (2)

Honger

Sezgin Cihangir is tegen het plan van D66 dat scholen warme maaltijden gaan serveren. Over honger onder kinderen, schrijft Voedselbankennederland.nl: „Het komt overal in Nederland voor: op dorpsscholen en in achterstandswijken, in de grote steden en op het platteland. Soms zijn er meer dan twintig van deze schrijnende gevallen per klas.” In crisistijden komt honger overigens ook in ogenschijnlijk ‘rijke’ buurten voor. En op een lege maag leer je niet zo best.

Zomeravondgesprek

Blue zones? Fraudezones

Hanno Pijl weet, als hoogleraar diabetologie, dat correlatie en causatie niet hetzelfde zijn. In zijn verdediging van een gezonde levensstijl (‘Mensen blijven de dingen doen die hen ziek maken’, 25/7) haalt hij de zogenaamde blue zones aan, regio’s waar bijzonder veel honderdplussers voorkomen. De oorzaak hiervan wordt doorgaans gelegd in, onder meer, hun dieet. Ook door Pijl. Maar recent werk van Saul Newman laat zien dat het waarschijnlijk anders zit. In de VS vallen deze regio’s samen met een gebrek aan burgerlijke registratie. In andere landen correleren ze juist met indicatoren van een lage levensverwachting: armoede onder ouderen, lage inkomens, hoge misdaadcijfers en een slechtere gezondheid. Bovendien zijn de 100+-geboortedata geconcentreerd op de eerste van de maand en de dagen die deelbaar zijn door vijf: patronen die wijzen op wijdverbreide fraude en vergissingen.

Koepelkerken

Lustobject

Bernard Hulsman heeft wat losgemaakt met de theorie dat de koepel van de kerk de rok van de maagd symboliseert (23/7). Wat zijn dat voor vieze hetero-gedachtenspinsels over het onder de rokken van meisjes kijken? Bah. Briefschrijver Cees Wagemakers uit lof (27/7). Maar de religieuze „aanbidding van het kruis” is toch niet voorbehouden aan heteroseksuele mannen? Waar blijven de vrouwen en de niet-hetero’s? Vrouwen worden teruggebracht tot lustobject. De viezigheid van de Brabantse dorpsjeugd in een liberale krant? Moet kunnen, maar niet zonder weerwoord.

Ikje

Trouwring

In het Ikje van 25 juli vraagt een man een juwelier zijn trouwring van zijn vinger te vijlen, zelf krijgt hij hem met geen mogelijkheid af. De man moet een MRI ondergaan en daar mag vanwege het magnetisch veld geen metaal in komen. Zodra de ring van de vinger is, schrikt de meegekomen echtgenote: de juwelier noemt een andere naam dan haar aan de binnenzijde gegraveerde naam. Geintje van de juwelier. Gelukkig haalt het verhaal de krant, want voor de MRI had de man de ring gewoon aan zijn vinger kunnen laten. Het verbod op metaal geldt namelijk niet voor edelmetaal, waar trouwringen doorgaans van zijn gemaakt.

en
internisten

Zwerfafval

Mentaliteitsprobleem

Zwerfafval is een mentaliteitsprobleem (Soms denkt hij: ruim het lekker zelf op, 21/7). Als je ziet wáár mensen rotzooi dumpen, komt de vraag op of dit moedwillig gebeurt om anderen te irriteren. Mijn voorstel is om het personeel dat de troep opruimt te vervangen door opsporingsambtenaren die bevoegd zijn vervuilers die ze betrappen ter plekke een taakstraf op te leggen. Bijvoorbeeld: het gebied rond de dumpplaats rommelvrij maken. Bij weigering volgt een strafzaak waar de taakstraf bij vonnis wordt opgelegd, eventueel in combinatie met een niet malse boete.