Flexwerkers

Vooral jongeren maken gebruik van TOFA-regeling

Vooral jongeren hebben een beroep gedaan op financiële hulp voor flexwerkers die door de coronacrisis zijn getroffen. Ruim zeven op de tien aanvragen voor de zogeheten TOFA-regeling kwamen van werknemers tussen 18 en 27 jaar, meldt uitkeringsinstantie UWV. Veel jongeren werken via uitzendbedrijven of op oproepbasis in de horeca. Daardoor kunnen ze vaak geen aanspraak maken op andere vormen van een sociaal vangnet, zoals de WW of bijstand. Om deze flexwerkers toch te helpen riep de regering de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) in het leven. Die bestaat uit een eenmalige uitkering van 1.650 euro.

Het UWV kreeg in de vijf weken sinds de regeling van kracht is ruim 23.000 aanvragen binnen. De helft daarvan wees de instantie af, omdat aanvragers niet aan de voorwaarden voldeden. Zo moeten flexwerkers in april minimaal de helft van hun inkomsten hebben verloren en in februari minstens 400 euro hebben verdiend. Veel afwijzingen kwamen doordat aanvragers te weinig hadden verdiend in februari of te veel in april.

Het kabinet presenteerde de TOFA op 20 mei als onderdeel van het tweede pakket steunmaatregelen. De verwachting was dat het pakket 13 miljard euro zou kosten, bovenop de geschatte 20 miljard van het eerste noodpakket. (ANP)