Arnhem: minder asfalt, meer bomen, schaduwroutes en koelteplekken

Klimaatverandering

Tien procent minder asfalt, schaduwroutes, koelteplekken en meer bomen. Dat is de klimaatadaptatiestrategie die het college van burgemeester en wethouders van Arnhem woensdag aan de gemeenteraad gepresenteerd heeft. De gemeente wil zich voorbereiden op extremer weer als gevolg van klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast.

De gevolgen van klimaatverandering zijn onafwendbaar, stelt wethouder Duurzaamheid Cathelijne Bouwkamp (GroenLinks). „De energietransitie is er om te zorgen dat de stad in de toekomst leefbaar blijft. We moeten ons ook aanpassen op de klimaatverandering die nu plaatsvindt. Wateroverlast, hitte en droogte nemen toe.”

Met de klimaatadaptatiestrategie wil Arnhem 10 procent van asfalt en stenen in de openbare ruimte verwijderen voor groen, zodat regenwater direct de grond in kan. Zo moet voorkomen worden dat riolen overstromen. Bij pleinen en winkelcentra wil de gemeente schaduwroutes en koelteplekken aanleggen tegen hitte. Ook wil de stad meer bomen planten.

Naast losse maatregelen moeten ook wijken klimaatbestendiger worden door de openbare ruimte opnieuw in te richten. Inwoners van Arnhem kunnen met eigen voorstellen komen. De komende drie jaar is daarvoor 450.000 euro beschikbaar. Bouwkamp hoopt dat de hele stad meewerkt. „Het meeste grondgebied is in handen van particulieren, daarom moeten we het echt samen doen.” (NRC)