Brieven

Pensioenakkoord

Gepensioneerden worden de dupe van onzekerheid

Foto ANP

Het nieuw in te voeren pensioen wordt veel onzekerder dan het bestaande. In de berichtgeving wordt steeds benadrukt dat de uitkeringen op en neer zullen gaan met de beleggingsopbrengsten van de pensioenfondsen. Wat veel minder vaak aan de orde komt, is dat het risico van te lage beleggingsopbrengsten eenzijdig bij de gepensioneerden komt te liggen, terwijl nu ook de werknemers en de werkgevers risico dragen. Maar de onzekerheid gaat nog veel verder. In het huidige stelsel geldt het uitgangspunt dat het pensioen 70 procent bedraagt van het middelloon. Die maat is weliswaar nominaal, en blijkt in de praktijk bepaald niet spijkerhard. Maar ze vormt wel een duidelijk baken, een norm die helpt bij het beoordelen van maatregelen. Als die wegvalt, komt de vaststelling van premies en uitkeringen in de lucht te hangen. Beter gezegd: dan staat de deur wagenwijd open voor beleid dat zich laat leiden door politieke overwegingen en door de belangen van werkgevers. Om het concreet te maken: stel dat de financiële situatie van een pensioenfonds een uitkering van niet meer dan 57 procent van het middelloon toestaat. De vraag of dat komt door tegenvallende beleggingsresultaten of door te lage premies, is dan helemaal niet meer interessant. Want wie zegt dat 57 procent geen aanvaardbaar niveau is? Protesterende gepensioneerden zullen te horen krijgen: jullie wisten van tevoren dat pensioenverlagingen niet zijn uitgesloten.