Bokser Dong-Kih Choh bleef uit protest tegen zijn diskwalificatie 51 minuten in de ring zitten

Tokio 1964 De Olympische Spelen van 2020 in Tokio zijn uitgesteld. De Spelen van 1964 in Tokio gingen wél door. Wie deden daar mee en waarom waren zij opvallend? Aflevering 2: Dong-Kih Choh

De Koreaanse bokser Don-Kih Choh bleef 51 minuten in stilzwijgen op zijn kruk zitten uit protest tegen de beslissing van de scheidsrechter. Hier verlaat hij na 51 minuten toch de ring.
De Koreaanse bokser Don-Kih Choh bleef 51 minuten in stilzwijgen op zijn kruk zitten uit protest tegen de beslissing van de scheidsrechter. Hier verlaat hij na 51 minuten toch de ring. Foto Hollandse Hoogte

Dong-Kih Choh was onvermurwbaar. Hoezo zijn hoofd te laag gehouden? Hoezo diskwalificatie? Zoveel onrecht kon de Zuid-Koreaanse bokser op 19 oktober 1964 niet verdragen. Hij bleef uit protest op het krukje in zijn hoek van de ring zitten: 51 minuten lang.

De partij tussen Choh en Stanislav Sorokin uit de toenmalige Sovjet-Unie, in de kwartfinale van het vlieggewicht, was slechts 66 seconden gevorderd toen de Australische scheidsrechter Archie Tanner er abrupt een eind aan maakte. Choh zou bij herhaling met het hoofd te laag hebben gebokst. Diskwalificatie, besloot Tanner, partij verloren.

Terwijl Choh stoïcijns voor zich uit bleef kijken, werden buiten de ring de discussie steeds heviger

De even verbaasde als verongelijkte Choh accepteerde die beslissing niet en uitte zijn woede door demonstratief in de ring te blijven zitten. Terwijl Zuid-Koreaanse begeleiders met de boksofficials in een heftig debat waren verwikkeld, betuigde het publiek met applaus en spreekkoren ‘Korea, Korea, Korea’ steun aan de gedupeerde bokser.

Lees deel 1 over de drager van de olympische vlam van 1964, Yoshinori Sakai

Terwijl Choh stoïcijns voor zich uit bleef kijken, werden buiten de ring de discussie steeds heviger. Een Australisch bestuurslid van de internationale boksfederatie eiste dat de Zuid-Koreanen Choh uit de ring zouden halen, omdat er volop gelegenheid was een protest in te dienen. De Zuid-Koreanen op hun beurt eisten dat Sorokin zou worden teruggeroepen om de partij te hervatten.

De Zuid-Koreaanse officials bezweken uiteindelijk onder de druk, dienden een protest in, dat de volgende dag behandeld zou worden.

Er waren inmiddels 50 minuten verstreken toen een van Chohs begeleiders de ring betrad, op hem in praatte en verzocht zijn protestactie te beëindigen.

De bokser was dat niet van plan, sprong woedend op, pakte zijn krukje, zwaaide daarmee boven zijn hoofd en smeet die tegen het canvas. Uiteindelijk wist de begeleider Choh te kalmeren en kreeg hem zover de ring te verlaten.

Het protest werd daags erna afgewezen. Sterker, de boksbond besloot Choh, zijn trainer, manager en twee helpers voor drie jaar te schorsen. Zij zouden zich onwaardig hebben gedragen en de bokssport in diskrediet hebben gebracht.

Volgens veel bokskenners was de verontwaardiging van Choh over zijn diskwalificatie terecht. Eén van hen, de Amerikaan Nat Fleischer, destijds hoofdredacteur van het tijdschrift Ring, sprak van een belachelijke beslissing. „Dit is de meest dwaze van alle dwaze beslissingen die hier al genomen zijn”, zei hij, verwijzend naar de talrijke incidenten die het bokstoernooi van de Olympische Spelen in 1964 ontsierden.