Coronavirus

Werkgeversclubs hameren op regels

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland roepen hun achterban op om scherp te blijven op de naleving van de coronaregels. De aangesloten brancheverenigingen moeten bij ondernemers „het gevoel van urgentie vergroten”. Dat is nodig om een heropleving van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande strenge overheidsmaatregelen te voorkomen, schreven VNO-NCW en MKB-Nederland zaterdag in een brief aan hun leden.

Ze roepen bedrijven op om de basisregels „in acht te nemen”, zoals handen wassen en afstand houden. Ook moeten ondernemers „strikt vasthouden” aan de coronaprotocollen die in tal van sectoren zijn opgesteld. Naleven van de coronaregels is niet alleen van belang voor de samenleving, „maar uiteindelijk ook puur eigenbelang om nieuwe vergaande maatregelen te voorkomen”. Tegelijk beloven de briefschrijvers, VNO-voorzitter Hans de Boer en MKB-Nederland-voorman Jacco Vonhof, te blijven lobbyen voor de compensatie van ondernemers die worden getroffen door de coronamaatregelen. (NRC)