Flexwerk van vrouwen heeft weinig invloed op geboortes

Onderzoek CBS De toename van flexwerk en het aantal studerende vrouwen blijken beperkte invloed te hebben op de geboortecijfers, ziet het CBS.

Minister Van Engelshoven (OCW) bij de diploma-uitreiking aan leraren in het basisonderwijs, Rotterdam.
Minister Van Engelshoven (OCW) bij de diploma-uitreiking aan leraren in het basisonderwijs, Rotterdam. Foto PIETER STAM DE JONGE/ANP

De daling van het aantal geboortes in Nederland wordt slechts in beperkte mate veroorzaakt door de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het feit dat steeds meer vrouwen studeren. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag na onderzoek.

Tot nu toe werden de snelle toename van flexwerk en het aantal studerende vrouwen vaak als belangrijke oorzaken genoemd voor de forse daling van het geboortecijfer, ook door het CBS. Door hun lagere inkomens en onzekerder bestaan zouden flexwerkers minder snel een kind willen dan mensen met een vast contract. Om soortgelijke redenen zouden studenten minder vaak een kind krijgen dan niet-studenten. Maar volgens het CBS lijkt de invloed van beide ontwikkelingen dus mee te vallen.

Het CBS berekende met behulp van een statistisch model hoeveel extra kinderen er in 2018 geboren zouden zijn als het aantal studerende vrouwen en het aantal vrouwen met een flexibel contract sinds 2010 hetzelfde was gebleven. Volgens het onderzoeksbureau zou dat hebben geleid tot 2.093 meer geboortes bovenop de 169.000 kinderen die in 2018 ter wereld kwamen. Dat zou een stijging zijn van gemiddeld 0,021 kinderen per vrouw. „Een vrij klein” effect, schrijft het CBS.

Minder vastigheid relaties

Het aantal geboortes in Nederland is het afgelopen decennium snel gedaald, van 184.000 in 2010 naar 169.000 in 2018. Het CBS stelt dat die ontwikkeling nog veel meer mogelijke oorzaken kan hebben. Het onderzoeksinstituut noemt onder andere het gestegen opleidingsniveau van vrouwen, de afgenomen vastigheid in relaties, ontwikkelingen op de huizenmarkt en verandering van opvattingen over het krijgen van kinderen.

Lees ook: ‘We liggen op uitsterfkoers, maar niemand heeft het erover’

Specifiek in de categorie 21- tot 33-jarigen ziet het CBS wel grote verschillen. Daar krijgen vrouwen met een flexibel contract en vrouwen die studeren veel minder vaak een kind dan vrouwen met een vast contract en vrouwen die niet studeren. Maar boven de 33 jaar trekt dat verschil weer bij, schrijft het CBS.

Het CBS noemt als kanttekening bij het onderzoek dat het alleen naar de arbeidspositie van vrouwen heeft gekeken. Terwijl ook mannen de laatste tien jaar meer zijn gaan studeren en vaker flexwerk doen. Ook dat kan invloed hebben op het aantal geboortes.