In beeld

Corona-afval sorteren zonder bescherming

In India wordt het afval pas op vuilnisbergen gesorteerd, door mensen die daar vaak niet meer dan enkele euro's per dag mee verdienen. Sinds de uitbraak van het coronavirus puilen die bergen uit. Het coronavuil, van naalden tot van bacteriën krioelende producten, wordt niet verzegeld maar gewoon tussen het gewone afval gedumpt.
Afvalverzamelaars struinen een vuilstort bij New Delhi af, op zoek naar materiaal dat valt te recyclen. Door de onhygiënische omstandigheden lopen zij veel risico op infecties met virussen zoals corona.
Foto Adnan Abidi/Reuters
Een vuilnisman loopt tussen zakken vol met medisch afval op de verzamelplaats bij een ziekenhuis in New Delhi.
Foto Adnan Abidi/Reuters
Medisch afval wordt in New Delhi door een ziekenhuismedewerker in een beschermend pak aan de vuilniswagen meegegeven.
Foto Adnan Abidi/Reuters
Een sorteerder rent achter een vuilniswagen met nieuw afval aan op een afvalhoop bij New Delhi. In India werken ongeveer vijf miljoen mensen in de afvalverwerking en het riool.
Foto Adnan Abidi/Reuters
Afvalsorteerders aan het werk op de vuilstort. Zij gebruiken geen beschermende materialen, waardoor de kans op infectie groot is.
Foto Adnan Abidi/Reuters
Naalden worden niet in speciale bakken aangeleverd, maar liggen gewoon los tussen het afval.
Foto Adnan Abidi/Reuters
Het werk op de afvalhopen wordt in India van generatie op generatie doorgegeven.
Foto Adnan Abidi/Reuters
Verzamelaar Mansoor Khan loopt aan het einde van de dag met een zak materiaal dat kan worden gerycled de afvalhoop af.
Foto Adnan Abidi/Reuters
Khan ontbijt samen met zoon Latif van elf, bij hun huis aan de rand van de afvalberg.
Foto Adnan Abidi / REUTERS
Een man verbrandt beschermende kleding die wordt gebruikt bij coronapatiënten.
Foto Adnan Abidi/Reuters