Brieven

Brieven 25/7/2020

Natuurgebieden

Juíst voor de rust

Als het de bedoeling was van Eric Luiten, hoogleraar landschapsarchitectuur, om te prikkelen of de boel op stang te jagen, dan is hij daarin geslaagd (Uren lopen zonder een lelijke buitenwijk of industrieterrein te zien, 23/7). Waarom zou er in vredesnaam een vijfsterrenhotel in de Drentsche Aa moeten komen, of horden mensen uit de steden? Waarom meer avontuur? Waarom industrieparken?

De aantrekkingskracht van het gebied is juist dat die er niet zijn! En dat kan ook maar beter zo blijven. Dan blijven de mensen die daarvan houden ook komen. Mensen die overigens ook best wel van moderne steden houden, maar die graag zien dat er meerdere vormen van landschappen naast elkaar bestaan. Er zijn genoeg lelijke landschappen en buitenwijken in Nederland die roepen om een opknapbeurt. Ik noem maar: de industrieparken. De hoogleraar zou eigenlijk iets moeten bedenken om die een aantrekkelijker aanzien te geven.

O.L.E. Jongmans

Briefschrijvers

Beste Otto, ik zag je overlijdensadvertentie (22/7). In een top tien van briefschrijvers, opgesteld door de opinieredactie, prijkte je ergens bovenaan. Eens liet je weten dat dit, na een leven van ambtelijke stukken schrijven, een heerlijke manier van afkicken was. Onvergetelijk is je ontmoeting met een andere habitué bij de uitreiking van Anouk van Kampens bundeling van ingezonden brieven. „Is O.L.E. Jongmans in de zaal?” Juichend sloegen jullie elkaar op de schouders. Je brieven paarden welbespraakte redelijkheid aan verrukkelijke eigenzinnigheid. Dank. Rust zacht, Otto.

Digitalisering

Verraad aan het kind

Dat ouders toegang hebben tot allerlei schoolgegevens over hun kinderen (presentie, roosters, cijferlijsten) is regelrecht verraad aan het kind (Je ouders weten je cijfer eerder dan jijzelf, 23/7). Het principe van vertrouwen gaat daarmee volstrekt verloren. Het zou me niet verbazen als dit tot gedragsstoornissen leidt. Prestaties moeten samen met het kind besproken worden, voordat ouders – achterbaks – worden ingelicht. Mijn vroegere zelf kennende zou ik de kont zwaar tegen de krib gooien.

Een kongsi van mijn moeder en de kapper over de lengte van mijn haar leidde ooit tot een ingetrapt interieur.

Noordzeeakkoord

Pretpark Nederland

Dankzij milieuorganisaties en de zogenaamde energietransitie is de verpretparking en het natuurhobbyisme in Nederland in volle gang. Op het platteland: weg met de boeren (‘Wij zijn generaties lang zuinig op de natuur geweest en daar moeten we nu voor boeten’, 19/6) en op zee: weg met de vissers (‘Volendamisering kust dreigt door Noordzeeakkoord’, 21/7). Als straks zee en land niets meer produceren, waar komt de welvaart dan vandaan? Van toerisme, vermaakparken en leuke wilde dieren in de bossen? Het is om te huilen.