Resolutie

Europees Parlement wijst begroting af

Het Europees Parlement heeft donderdag een resolutie aangenomen waarin het de voorgestelde begroting van de EU-regeringsleiders in de huidige vorm niet aanvaardt. Volgens het parlement wordt er in het huidige akkoord te veel bezuinigd op toekomstgerichte programma’s en lopen EU-projecten voor onder meer klimaat, jeugd en onderzoek het risico om de komende jaren minder financiering te krijgen. Een ruime meerderheid van het parlement stemde in met de resolutie: 465 voorstemmers, tegenover 150 tegenstemmers. De resolutie dient als signaal naar de 27 EU-regeringsleiders, waarmee het parlement de komende maanden in onderhandeling gaat over de meerjarenbegroting. Zij waren dinsdag na een marathononderhandeling tot een akkoord gekomen over het EU-budget voor de komende zeven jaar. Volgens het huidige plan wordt er 1.074 miljard euro uitgetrokken voor de begroting.

Onder meer het beschikbare bedrag voor subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek is aanzienlijk lager uitgevallen dan vooraf werd gedacht. En er gaat ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting 10 procent minder geld naar de landbouw.

Het Europees Parlement besprak donderdag ook het EU-herstelfonds van 750 miljard euro, volgens hen een „historische stap voor de EU”. De bezuinigingen op subsidieonderdelen binnen de begroting als gevolg van het fonds, brengen volgens het parlement wel „de fundamenten van een duurzaam en veerkrachtig herstel” in gevaar. (NRC)

Merkel heeft oog voor anderen pagina 6