Brieven

Europees herstelfonds Ook in Europa gooit Rutte alles van waarde overboord

Foto Stephanie LeCocq/AFP

„Ferm antwoord op coronarecessie in onvolmaakt akkoord”, schrijft het commentaar (22/7) over het Europese herstelfonds. Het kostte liefst vier dagen van hangen en wurgen om nog iets te redden van een Europese Unie die – met name door het asociale gedrag van Rutte en co – slechts aan een zijden economisch draadje hing. Saamhorigheid lijkt daarin steeds meer een vies woord te worden. Dat de Europese boemel uiteindelijk weer kan voortdenderen is slechts te danken aan de cohesie tussen Macron en Merkel. Zij beseffen dat Europa, als de gelederen niet gesloten blijven, vermalen zal worden tussen de VS en China. Maar ook zij moeten er evenwel in berusten dat de huidige Europese Unie niet veel meer is dan een met plakwerk bijeengehouden economisch bolwerk, waarvan het doel de middelen heiligt.

Het respect voor de rechtsstaat, dat in Hongarije en Polen met voeten getreden wordt, kwam nauwelijks aan bod. Zoals ook de ecologische paragraaf, het wetenschappelijke beleid en de gezondheidszorg er bekaaid vanaf kwamen.

Waar dit laatste aan doet denken? Juist, aan het Nederland van tien jaar premierschap van Rutte, dat in zijn economische bezetenheid alles van waarde overboord heeft gegooid: zorg, milieu, onderwijs en cultuur.


filmmaker en journalist