Inspectie

‘Toezicht op smokkel via vissersboten en plezierjachten in het gedrang’

Het toezicht op illegale migratie en mensensmokkel via zeehavens loopt niet zoals dat zou moeten. Dat komt doordat de marechaussee en de zeehavenpolitie, die de Nederlandse zeegrenzen bewaken, niet in staat zijn hun taak goed uit te voeren. De aanpak van smokkel en criminaliteit in de havens komt hierdoor in het gedrang, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een maandag gepubliceerd rapport. Omdat de marechaussee en de zeehavenpolitie onvoldoende tijd en mankracht hebben om alle schepen te controleren, moeten ze inschatten waar ze de meeste kans hebben bij controle op illegale activiteiten te stuiten. Het probleem is dat de instanties die schattingen in de praktijk niet goed kunnen maken. Ze hebben te weinig informatie en inlichtingen, zodat het ontbreekt aan een „overzicht van alle risico’s”. Vooral op wat er gebeurt in jachthavens en op vissersboten hebben agenten en marechaussees te weinig zicht. Rederijen die ferry’s, cruise- en containerschepen hebben, zijn bijvoorbeeld verplicht precies bij te houden wie er aan boord zijn. (NRC)