Brieven

Bevolkingskrimp

Het is hier is vol, druk en lawaaiig

Foto Olivier Middendorp

Heel goed dat Menno Tamminga in zijn column Bevolkingskrimp? Dat is zo gek nog niet (14/7) nu eens duidelijk ingaat op de positieve kant van bevolkingskrimp. De Nederlansde bevolking krimpt, en de eerste reflex lijkt te zijn dat dat aangevuld moet worden met migratie. Maar Nederland is in de afgelopen decennia wel een erg vol, druk en lawaaiig land geworden. Dat is ten koste gegaan van de natuur en van de dieren en mensen die hier leven. Nederland is steeds meer een werkplaats geworden, het voortdurend aantrekken van extra arbeidskrachten van buiten Nederland zal dat alleen maar versterken. We zijn een klein land, we moeten onze schaarse natuurlijke leefomgeving en alles wat daarin leeft met zorg beschermen tegen verdere aantasting. Activiteiten die de leefomgeving ernstig benadelen, zoals de intensieve veehouderij en landbouw, zouden moeten worden gereduceerd. Het kleine Nederland moet niet langer de ambitie hebben om na de VS de grootste exporteur van landbouw- en veeproducten te zijn. Ook is het onbegrensde toerisme onwenselijk, jaarlijks belopen negen miljoen toeristen Amsterdam en haar omgeving, waardoor er weer tientallen hotels rond de stad moeten worden gebouwd. Het wordt tijd voor een nieuwe visie op Nederland: mens, dier en natuur gaan boven het financiële verdienmodel.