Brieven

Brieven 18/7/2020

Coronavaccinatie

Anti-vaxxer munitie

Het lijkt me wat ondoordacht om mensen die een vaccinatie tegen het coronavirus hebben gekregen meer vrijheden te geven (Beloon coronavaccinatie met meer vrijheden, 14/7). Waar ligt de grens dan, wie bepaalt hem? Natuurlijk gaat die schuiven. Eerst niet in ov, dan niet naar musea, dan niet naar kantoor. En natuurlijk leidt dat alleen maar tot polarisatie en verzet. Anders gezegd: dit is olie op het ‘anti-vaxxer’-vuur.

Noodwet

Wat een wantrouw

De Jonge slaat door met machtigingswet, vindt hoogleraar staatsrecht Wim Voermans (16/7). De minister zou te veel ruimte krijgen om het gedrag van burgers te beperken. Maar kijkend naar de reacties op het virus van diverse regeringen – variërend van totale lockdowns waarbij mensen in hun huizen opgesloten zitten (over beknotting van vrijheid gesproken) tot het volledig negeren van het probleem waarbij de bevolking aan haar lot wordt overgelaten – moeten we dan niet constateren dat Nederland de hele tijd een heel verstandige gulden middenweg heeft gekozen? Wat is toch de oorzaak van al dit wantrouwen, als de maatregelen én de resultaten, naar omstandigheden, zo goed uitpakken? Slagvaardig en snel ingrijpen blijft ook straks nodig. Onze regering slaat heus niet door in extreme maatregelen.

Verkiezingen

Links blok, verenig je

Waar blijft in vredesnaam de intensieve samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks om groen uit de coronacrisis te komen? In beide partijen hebben enorme meerderheden op congressen daartoe opgeroepen. Maar ik hoor er niks over. En dat terwijl de doelen van de klimaatconferentie van Parijs achter de horizon verdwijnen. Toen het CO2-niveau in het verre verleden even hoog was als nu, was de temperatuur drie graden hoger. We stevenen af op een ramp. Het beeld komt bij me op van twee mannetjes die over de reling van de Titanic staan te pissen terwijl die onder de golven verdwijnt, allebei roepend: „Maar ik heb de grootste”.