Brieven

130 km/u

Iedereen meer kans op een ongeluk

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

NRC kopte paginabreed: „130 per uur leidde niet tot extra doden” (20/6). SWOV-onderzoekers concludeerden genuanceerder: „De toename van het aantal verkeersdoden op autosnelwegen [...] kan niet eenduidig aan de verhoging van de snelheidslimiet worden toegeschreven.” Na de snelheidsverhoging was het aantal verkeersdoden onverwacht gestegen van 570 in 2014 naar 621 in 2015 (en naar 678 in 2018!), waarbij ook de snelwegdoden toenamen, van 43 in 2011 naar 81 in 2015. Andere factoren die tot meer verkeersdoden kunnen leiden, waren niet radicaal gewijzigd. Toch noemt het SWOV, zonder kwantitatieve onderbouwing, appen, vergrijzing en verminderde handhaving als mogelijke oorzaken. Statistisch onderzoek kan niet vaststellen of de snelwegdoden door de limietverhoging komen, dat kan pas als er in auto’s een zwarte doos zit is die de snelheid en het rijgedrag vastlegt. Snelheidsverhoging vergroot de ongevalskansen van iedereen. Wie netjes 100 km/u rijdt ziet de speedaholics massaal voorbijscheuren, met hun uiterst ‘dynamische’ rijgedrag van kleven en diagonaal inhalen. Zo vergt veilig rijden het reactievermogen van Max Verstappen! De enorme reistijdwinst die minister Schultz (Verkeer, VVD) beloofde blijkt gebakken lucht. De indirecte gevolgen van de limietverhogingen op wegen met lagere limieten, zijn niet onderzocht. En wat is er gebeurd met de miljoenen uit klimaatpotjes voor extra handhaving en trajectcontroles? Krijgt de SWOV wel ruimte voor politiek ongewenste conclusies?


oud-projectleider snelheidslimieten en rijgedrag, VROM/DG-Milieu
ex-hoofd internationale Zaken, VROM/DG-Milieu