Opinie

Vervuiling van medicijnen komt net iets te vaak voor

Paracetamol

Commentaar

Het benauwende van het schandaal met paracetamol is dat het zo ongeveer het meest laagdrempelige, algemeen beschikbare, huis- tuin- en keukenmedicijn is dat de consument gebruikt. Het is doelmatig, vrij verkrijgbaar en heeft de reputatie onschuldig te zijn. Het wordt bovendien vaak chronisch gebruikt, in het bijzonder door kwetsbare ouderen voor wie het de fysieke pijn van de aftakeling eenvoudig verlicht. Ook voor kinderen is paracetamol de eerst aangewezen pijnstiller en koortsremmer. Wie voor een doosje bij de drogist iets meer dan een euro moet afrekenen, wordt verder verrast. Paracetamol is bijna te mooi om waar te zijn. Het werkt goed en kost bijna niks. De teleurstelling is dan ook des te wranger.

Lees ook: Waarom pepermunt veiliger is dan Chinese paracetamol

Uit onderzoek van NRC en Zembla bleek dat de grootste producent ervan ter wereld, het Chinese Anqiu Lu’an Pharmaceutical paracetamol verkoopt die is vervuild met een kankerverwekkende stof. En wel met 4-chlooraniline, afgekort PCA, een bijproduct van de gekozen goedkoopste productiemethode op basis van chloorbenzeen. Waar de vervuilde grondstof ter wereld is beland en verwerkt is onduidelijk, maar op basis van drie geteste monsters is het aannemelijk dat ook de Nederlandse voorraad is aangetast. Zoals gebruikelijk bij medicijnvervuiling is er onmiddellijk een debat losgebroken onder deskundigen over risico’s, normen en gewenste veiligheidsniveaus. Daaruit blijkt vooralsnog dat erkende experts de vervuiling ernstig noemen en pleiten voor maatregelen, al was het maar uit voorzorg. En dat de veiligheidsbureaucratie teleurstelt.

De eerste reacties van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Centraal Bureau Geneesmiddelen waren afhoudend. Het CBG ontkende enig probleem. De geconstateerde hoeveelheid PCA komt niet boven de gehanteerde norm voor medicijnen uit. Het gebruik ervan blijft ‘dus’ veilig. De Inspectie Gezondheidszorg vond aanvankelijk zelfs dat de kwestie niet onder haar competentie viel. De vers aangetreden minister voor Medische Zorg, Tamara van Ark (VVD) moest ingrijpen om daar verandering in te brengen. Het CBG is inmiddels gevraagd z’n eigen resultaten te toetsen aan buitenlandse collega’s.

De apothekers, van huis uit dichter bij de burger, reageerden met meer betrokkenheid. De beroepsorganisatie KNMP gaat de vrij verkrijgbare paracetamol op de Nederlandse markt nu zelf controleren op vervuiling. De apothekers zien hetzelfde als de oplettende zorgconsument. Er komen met iets te grote regelmaat medicijnvervuilingen voor. En de afhankelijkheid van farmaceutische producenten in China en India is veel te groot geworden. Dat bleek al in de eerste weken van de coronalockdown toen er een paracetamoltekort dreigde.

Net vorige maand sloot de Europese Medicijn Agentschap een onderzoek af naar de vervuiling van goedkope bloeddrukverlagers. Er kwam een lange lijst aanbevelingen. Hoofdzakelijk toegespitst op strengere productiecontrole, betere samenwerking en het vlotter verstrekken van informatie aan patiënten. Feitelijk ligt nu de vraag op tafel of de Europese Unie niet te snel z’n farmaceutische productie heeft laten overnemen door lagelonenlanden als China en India. Voor paracetamol is een eenvoudige uitweg, een andere, duurdere productiemethode, op basis van fenol, waarbij geen risico op PCA is. Ondernemende apothekers kunnen dat gat in de markt zo vullen. Nieuw: veilige paracetamol, uit eigen huis.