Brieven

Staatsschuld

Gaan we Italië achterna met ons begrotingsbeleid?

Illustratie Hajo

Coen Teulings pleit voor een structureel hogere staatsschuld, dus een structureel hoger begrotingstekort van de rijksoverheid (Nederland kan geld verdienen met zijn staatsschuld, 15/7). En wel om twee redenen: met de huidige lage rente is een begrotingstekort renderend en de private sector kan financiële buffers opbouwen.

Onder andere het voorbeeld van Italië laat zien dat een hoge staatsschuld grote risico’s met zich meebrengt. Ondanks het feit dat de rente op de Italiaanse overheidsschuld laag gehouden wordt (via EU en ECB), is Italië niet in staat zelfstandig de gevolgen van de huidige crisis te dragen. Ik moet er niet aan denken wat de gevolgen van de huidige crisis zouden zijn als alle Europese landen hetzelfde desastreuze overheidsbeleid hadden gevoerd. Dan was de rente doorgeschoten tot ver boven het groeipercentage van het nationale inkomen. En met de al hoge begrotingstekorten zou er dan weinig ruimte meer zijn voor een stabiliserend beleid.

Voorts kunnen private buffers ook opgebouwd worden door investeringen, beleggingen en schulden in de private sfeer. Liever zou ik bijvoorbeeld zien dat institutionele beleggers de mogelijkheid wordt gegeven de tekorten aan huur- en koopwoningen weg te werken. Ervaringen met grote investeringsfondsen van de overheid (waar die opgehaalde miljarden aan extra staatsschuld ingestopt worden) laten zien dat de overheid doorgaans niet of nauwelijks extra investeert, maar dat de extra gelden uiteindelijk wegvloeien in de lopende uitgaven. Dan heb ik liever échte investeringen, en met een lage staatsschuld heeft de rijksoverheid betere mogelijkheden om economische klappen op te vangen.