Werkloosheid ‘uitzonderlijk snel’ gestegen, in totaal 404.000 werklozen

Coronacrisis Het werkloosheidspercentage is afgelopen maand verder gestegen. Het aantal werklozen nam toe met 74.000, de sterkste maandelijkse groei sinds de coronacrisis uitbrak.
Foto Sander Koning/ANP
Foto Sander Koning/ANP Een gesloten kapperszaak in IJsselstein halverwege maart.

In Nederland is de werkloosheid verder toegenomen. In juni was 4,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Daarmee is het werkloosheidspercentage „uitzonderlijk snel” gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. 404.000 mensen hebben momenteel geen werk. De werkloosheid nam het sterkst toe onder 15- tot 25-jarigen.

Het werkloosheidspercentage stijgt tijdens de coronacrisis veel sneller dan tijdens de kredietcrisis, aldus het CBS. Aan het begin van de vorige crisis, in november 2008, duurde het zeven maanden tot dit percentage was opgelopen van 3,6 naar 4,3. Nu heeft deze stijging zich voorgedaan in één maand. Dat is de sterkste maandelijkse groei sinds 2003, toen het CBS begon met de registratie van deze maandcijfers.

Afgelopen maand raakten 74.000 mensen werkloos. In maart lag het aantal werklozen nog op 273.000. Daaronder rekent het CBS niet alle mensen die hun werk kwijtraakten. Iemand wordt pas meegeteld als ‘werkloos’ als hij of zij geen baan heeft, daar wel naar op zoek is en direct beschikbaar is.

Het aantal werklozen nam afgelopen maand niet alleen toe door mensen die hun baan kwijtraakten, maar ook door een groei van de beroepsbevolking. In de eerste maanden van de coronacrisis raakten volgens het CBS „relatief weinig” mensen werkloos omdat ze niet direct op zoek gingen naar nieuw werk, waardoor de beroepsbevolking kromp. Afgelopen maand gingen weer meer mensen actief op zoek naar werk. Het aantal werkenden nam daardoor met 45.000 toe, maar een groter deel vond geen baan.

Lees ook: De coronacrisis is een ‘onvoorstelbare gamechanger’ voor de arbeidsmarkt

Uitkeringen

Vorige maand kregen ruim 301.000 mensen een WW-uitkering, evenveel als een maand geleden. Het is de eerste keer sinds maart dat het aantal door het UWV verstrekte uitkeringen niet toeneemt. Dat komt volgens het UWV doordat vrijwel evenveel nieuwe uitkeringen werden toegekend als beëindigd. Sinds eind februari is het aantal lopende WW-uitkeringen met ruim 60.000 toegenomen.

Het UWV verstrekte in juni 33.000 nieuwe uitkeringen, bijna 50 procent meer vergeleken met een jaar geleden. Het lopende aantal uitkeringen nam relatief gezien het meest toe in de sectoren schoonmaak, horeca en catering en cultuur. In de landbouw en bouwsector nam het aantal uitkeringsgerechtigden opnieuw af, mede omdat in deze sectoren vanaf het voorjaar meer werkgelegenheid is dan in de winter.