Twee agenten niet vervolgd voor lekken vertrouwelijke informatie

Geseponeerd Het OM Haarlem zal twee agenten die verdacht werden van het lekken van vertrouwelijke informatie aan NRC niet voor de rechter dagen.

Een van de twee agenten was in 2018 een belangrijke klokkenluider over misstanden binnen het Haagse politiebureau Hoefkade.
Een van de twee agenten was in 2018 een belangrijke klokkenluider over misstanden binnen het Haagse politiebureau Hoefkade. Foto Koen van Weel/ANP

Twee politieagenten van de eenheid Noord-Holland die verdacht werden van het aan NRC lekken van vertrouwelijke politiegegevens over misstanden binnen het politiekorps zullen door het Openbaar Ministerie niet verder worden vervolgd. Officier van justitie Katja van Bijsterveldt heeft de agenten laten weten dat de strafzaak tegen hen wordt geseponeerd.

Het besluit om de agenten niet voor de rechter te dagen is deels genomen omdat geen sprake is geweest van strafbare feiten en ook omdat de politiemedewerkers al om disciplinaire redenen met strafontslag zijn gestuurd. Ze moeten vertrekken omdat door het verspreiden van vertrouwelijke informatie de Nationale Politie „grote imagoschade” is bezorgd, aldus de politie.

De officier van justitie schrijft verder dat de straf die een rechter eventueel zou opleggen „dusdanig gering is dat ook om die reden verdere vervolging niet opportuun wordt geacht”.

Lees meer over de zaak: Politie arresteert klokkenluider die klaagde over machtsmisbruik

Klokkenluider

Een van de twee agenten, een 40-jarige hoofdagente, was in 2018 een belangrijke klokkenluider over misstanden binnen het Haagse politiebureau Hoefkade. Omdat haar identiteit als klokkenluider uitlekte, werd zij in Den Haag weggepest. Vanaf maart vorig jaar werkte ze als agent in de Haarlemmermeer. In september 2019 diende ze een klacht in bij de politie omdat ze seksueel werd aangerand door haar teamchef Paulo de C. Hij is inmiddels ontslagen wegens misdragingen.

Over het onderzoek naar haar chef heeft de agente volgens het OM informatie gedeeld met NRC. Dat lekken wordt haar „zwaar aangerekend”, aldus het OM. „Het doorbreken van de vertrouwelijkheid van een disciplinair onderzoek bedreigt het goed functioneren van de politieorganisatie”, aldus Van Bijsterveldt. Een collega, met wie de agente bevriend was, wordt ook ontslagen omdat hij het lekken niet verhinderde. Ook zijn strafzaak is geseponeerd.

De hoofdagente werd ook strafrechtelijk onderzocht op verdenking van valsheid in geschrifte, valse aangifte en meineed. Dit zou zijn gebeurd na een gewelddadige arrestatie. Uit onderzoek van de rijksrecherche is volgens het OM gebleken dat „er geen sprake is van strafbare feiten”.

‘Politieorganisatie gefaald’

Tim Vis, advocaat van de hoofdagente, is blij met het sepot. „Het bevestigt dat cliënte geen strafbare feiten heeft gepleegd. Zo zou het ook moeten zijn voor het contact met media. De politieorganisatie heeft gefaald in het bieden van zelfs de meest basale veiligheid voor cliënte. Dat heeft zij vergeefs geprobeerd intern aan te kaarten. Dat de agente vervolgens uit wanhoop contact met media heeft gehad, zou haar niet mogen worden aangerekend.” De hoofdagente zal bezwaar aantekenen tegen de disciplinaire maatregel.

Lees ook over een zaak met een andere klokkenluider binnen de politie: Agenten milder gestraft, klokkenluider vertrekt

De ontslagen teamchef Paulo de C. heeft begin dit jaar aangifte gedaan tegen de hoofdagente wegens smaad en laster omdat zij informatie over de seksuele aanranding zou hebben gedeeld met NRC. Officier van justitie Van Bijsterveldt heeft de man laten weten dat de aangifte wordt geseponeerd. „De journalist is degene die heeft gepubliceerd” en niet de hoofdagente. De aanklager wijst erop dat voor laster als vereiste geldt dat „hetgeen waarvan de ander wordt beschuldigd in strijd met de waarheid is, wat in dit geval nog maar de vraag is gezien het onderzoek van de rijksrecherche”.