Meer vrouwen in top van ziekenhuizen

Diversiteit In 2014 was nog geen kwart van ziekenhuisbestuurders vrouw, nu ruim een derde. „Dit leidt hopelijk tot meer oog voor menselijke maat.”

De afdeling spoedeisende hulp in het ziekenhuis AMC.
De afdeling spoedeisende hulp in het ziekenhuis AMC. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

De vrouwelijke bestuurder is aan een opmars bezig in de ziekenhuizen. Was in 2014 nog maar 24 procent van de ziekenhuisbestuurders vrouw, nu is dat 36 procent. Het gaat om leden van de raden van bestuur en leden van de raden van toezicht. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde Hospital Leadership Monitor 2020 van oud-ziekenhuisdirecteur Leonique Niessen en TIAS, de business school van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven.

Uit een inventarisatie van de jaarverslagen van alle 72 Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat er eind 2019 145 vrouwelijke toezichthouders van ziekenhuizen waren en 63 vrouwelijke leden van een raad van bestuur. Van de 72 bestuursvoorzitters waren er 21 vrouw.

Wettelijk streefgetal

Er geldt sinds 2013 een wettelijk streefgetal van minimaal 30 procent vrouwen en minimaal 30 procent mannen in het bestuur van elk beursgenoteerd bedrijf. Dat wordt door de meeste bedrijven niet gehaald. Bij de 5.000 grootste Nederlandse bedrijven wordt ongeveer 15 procent van de ‘topfuncties’ bekleed door vrouwen. Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer een wet aan om een verplicht quotum van 30 procent in te voeren voor beursgenoteerde bedrijven.

Voor ziekenhuizen geldt geen enkel streefgetal maar Niessen hanteert voor de monitor 30 procent. Zij was negen jaar directeur van Santeon – zeven grote ziekenhuizen – en ze vroeg zich vaak af waarom ze „meestal de enige vrouw was”.

Eerder volledig mannelijke raad

In 2014 waren er vijf ziekenhuizen die zowel in de raad van bestuur als in de raad van toezicht geen enkele vrouw hadden. In 2019 heeft elk ziekenhuis minimaal één vrouwelijke bestuurder of toezichthouder.

Vorig jaar waren er nog twintig ziekenhuizen die een volledige mannelijke raad van bestuur hadden, maar wel een vrouw in de raad van toezicht. Zes ziekenhuizen hadden een volledige vrouwelijke raad van bestuur.

Volgens Niessen is de gestage opmars van vrouwen in de besturen goed nieuws. „Een divers bestuur leidt ertoe dat er niet alleen naar financiële resultaten wordt gekeken maar ook, hopelijk, naar de menselijke maat in de organisatie.”

Van alle ziekenhuisbestuurders heeft 32 procent een ‘geneeskunde-achtergrond’ en van de toezichthouders 54 procent. In de raden van toezicht zitten hoofdzakelijk mensen die geneeskunde, bedrijfskunde, economie of accountancy studeerden. In de Nederlandse ziekenhuizen ging vorig jaar ruim 27,5 miljard euro om.