Brieven

Brieven 16/7/2020

Koeien (1)

Hogere prijs voor melk

Voor al die protesten van boeren tegen stikstofmaatregelen had ik weinig sympathie. Maar nu beginnen ze te demonstreren tegen te lage prijzen. Dat protest steun ik van harte, mits zonder trekkers en het blokkeren van distributiecentra. Idee één: boeren gaan 5 procent minder dieren houden. Twee: ze krijgen een 5 procent hogere prijs voor de melk en het vlees. Drie: de overheid maakt de eerdere verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9 procent ongedaan. Dat laatste was sowieso een nare ongelijkheidvergrotende maatregel, die de speelruimte voor boeren verkleinde om hun prijzen te verhogen.

Koeien (2)

Minder dieren

Topkoe Nora gaf 200.000 liter melk in haar leven, zo was te lezen in NRC (14/7). Dit was niet mogelijk geweest met de eiwitbeperkende maatregel die minister Schouten (Landbouw, CU) nu bepleit. Koeien zijn geen auto’s, volgens melkveehouder Van Beek. Daar lijkt het toch verdraaid veel op als hij vertelt dat Nora soms wel tien keer geïnsemineerd moest worden voor ze drachtig was. Het doel was 200.000 liter op de teller. Dit is bereikt met eiwitrijk voedsel. De minister wil middels beperking van eiwit de uitstoot van stikstof door alle koeien beperken. Wat als we niet het eiwitrijk voedsel maar het aantal koeien kritisch onder de loep nemen? Dan hebben we minder maar houden we gezonde koeien!

Koeien (3)

Overbodige industrie

Een verhelderende reportage over de alles verstikkende vee-industrie (Topkoe Nora gaf 200.000 liter melk in haar leven, 14/7). Op de foto bij het artikel zien we een geknakt dier, een gebroken ziel, met een kansloos leven aan de leidsels van haar profiteur. Negentien jaar lang werd deze moeder uitgemolken. Zonder maar enige empathie voor het dier vallen bij deze melkveehouder alle morele barrières weg door z’n focus op winst. De minimale reductie van stikstof door in te grijpen in het koeiendieet is overigens nog geen begin van een oplossing. Iedereen met verantwoordelijkheid, kennis en wijsheid weet dat de enige die z’n dieet moet veranderen niet de koe is maar een ander dier: de mens. Een volledig plantaardig dieet is de grootste oplossing voor het probleem van uitstoot, vervuiling en klimaatverandering én zal de tot slaaf- en productgemaakte dieren zoals Nora bevrijden van hun gruwelijke lot. De veeteelt is overbodig en, wat weer blijkt, een volstrekt immorele industrie.


en

Tijdelijke woningen

Wat kost dat?

In Een zeecontainer als tijdelijke woning? Die tijd is voorbij (14/7) ontbrak vreemd genoeg de informatie die een ‘echte’ Nederlander het meest interesseert: de bouw- en huurkosten! Juist in deze tijden van onbetaalbare koop- en huurprijzen van woningen hunkeren huizenzoekers naar bemoedigende berichten.

Correcties/aanvullingen

Salima Belhaj

Bij het Zomeravondgesprek van zaterdag 11 juli (Deze tijd heeft bewezen wie er écht belangrijk zijn, p. 18-21) stond een volgend gesprek aangekondigd met Salima Belhaj (VVD). Belhaj is van D66.