Raad van State

‘Belager hulpdienst niet altijd celstraf’

De Raad van State vindt dat niet voor elk geweldsmisdrijf tegen agenten, ambulancepersoneel of brandweerlieden een celstraf moet kunnen worden opgelegd. Dat advies is een reactie op een wetsvoorstel voor een ‘taakstrafverbod’ van deze misdrijven door het kabinet. Dit verbod geldt vooralsnog alleen voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) willen het verbod uitbreiden naar elke vorm van fysiek geweld. Nu komt de Raad van State met een negatief advies op die voorgestelde uitbreiding, die onvoldoende gemotiveerd zou zijn. (NRC)