Coronasteun

KLM-bonden eisen gesprek met minister Hoekstra

Vier vakbonden eisen een gesprek met minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA). FNV Luchtvaart en Cabine, CNV en de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) zeggen buitenspel te zijn gezet bij het opstellen van de eisen die het kabinet stelt aan de coronasteun van 3,4 miljard euro. Daarmee heeft de minister volgens de bonden de vrijheid van collectieve onderhandeling geschonden. Een van de punten waartegen de bonden ageert, is het loonoffer. Het personeel moet zelf met een voorstel voor loonkorting komen, van minstens 10 procent bij twee keer modaal en minstens 20 procent bij drie keer modaal. Hoekstra en KLM wijzen elkaar aan als initiator daarvan; voor de bonden is onduidelijk wie met het plan op de proppen is gekomen. De vier bonden die de minister dinsdag aanschreven, eisen opheldering. FNV-bestuurder Birte Nelen, een van de ondertekenaars van de brief: „Er is veel onduidelijk, maar wij constateren dat KLM eenzijdig aanbiedingen doet zonder dat er voor het personeel iets tegenover staat.” Een soortgelijke klacht dienden de bonden in Brussel in. Niettemin werd het steunpakket daar goedgekeurd. (NRC)