Brieven

Brieven 15/7/2020

Coronatraceer-app

Dan liever Google

Natuurlijk is het, zoals Rosanne Hertzberger zegt (Nog altijd wachten we op een corona-app, 11/7), een beetje vreemd om je locatiegegevens wél met techreuzen aan de andere kant van de wereld te willen delen en niet met je eigen. democratisch gekozen en gecontroleerde, overheid. Toch is er een belangrijk verschil. Google en co. zijn geïnteresseerd in je data om die verder te gelde te maken, maar wat jij doet en laat zal ze uiteindelijk een worst wezen. Dat is anders bij de overheid. Die is juist bijzonder geïnteresseerd in je handel en wandel, want locatiegegevens in handen van een overheid kunnen worden gebruikt voor opsporings- en controleactiviteiten. Ja, Google verzamelt onze gegevens, maar Google is niet de politie, je uitkeringsverstrekker, of de Belastingdienst.

De mens en de natuur

Geef koe plek in canon

Zeker, een nieuwe manier van denken over plant en dier is nodig. Maar of we al klaar zijn voor zo’n radicale omwenteling als een interspecies internet? De zoöp? Een giraffe met een portemonnee? (Red jezelf, geef de giraf een portemonnee, 11/7). Misschien moet er nog wat grondwerk worden verricht. Via de verbeelding en door de rol en betekenis te bespreken van, om te beginnen, onze productiedieren. Neem de koe. Wie realiseert zich hoezeer de koe het Nederlandse landschap, ons voedsel en onze economie vormgeeft? De koe is in Nederland overal: in de wei, in de stallen van de bio-industrie, op markten, op ons bord en in ons glas, in musea en in verhalen. Zij is een bron van stikstof, maar ook een embleem van de Nederlandse identiteit. Het lijkt me een gemiste kans dat er in de nieuwe canon geen plaats is ingeruimd voor dieren, om te beginnen voor de koe. Beseffen we wat dit dier ons geeft, en wat het daarbij, vaak, moet inleveren aan levenskwaliteit? Hoort de koe, met alle dilemma’s die ze vertegenwoordigt, niet bij onze samenleving?

Racismedebat

Grote woorden

Carolina Trujillo schrijft in Harde maatregelen (10/7): „En nu niet piepen dat de Nederlandse geschiedenis niet racistisch is, want van alle Nederlandse woorden is er slechts één dat in elke taal begrepen wordt en dat is apartheid.” Maar de zin bevat twee kardinale fouten. Dat een woord begrepen en gebruikt wordt, is niet het bewijs dat het corresponderende verschijnsel bestaat. Denk aan een ‘eenhoorn’ en ‘God’. Bovendien is apartheid geen Nederlands woord. Het is een Afrikaans woord dat pas in 1956 voor het eerst in de betekenis van ‘segregatie op grond van ras’ in een Nederlands woordenboek voorkwam. In de jaren zeventig werd het veel gebruikt door de antiracismebeweging die hier terecht steun zocht voor de strijd tegen racisme in Zuid-Afrika. Als het gebruik van dit woord in het Nederlands ergens bewijs van is, is het juist van die antiracismebeweging. Door gemakzuchtig gebruik van grote woorden ontspoort het huidige racismedebat in Nederland en dat is jammer.

Klimaatdoelen

Bespaar bij bedrijven

Een helder artikel: Halen we onze klimaatdoelen wel zónder biomassa uit hout? (11/7). Met biomassa wordt nu in totaal 25 à 30 petajoule aan energie ingezet om warmte op te wekken. Bart Strengers, van het Planbureau voor de Leefomgeving, ziet een optie over het hoofd: energiebesparing bij bedrijven. Waar kleinere bedrijven verplicht zijn verduurzamingsmaatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, is de grote industrie hiervan vrijgesteld. Hier kan veel energie worden bespaard: uit onderzoek blijkt dat 35 petajoule besparing mogelijk is, voldoende om het gat op te vangen van de wegvallende biomassa. De kosten zijn een schijntje van de ruim 11 miljard subsidie voor biomassa, het versterkt de economie en het draagt bij aan minder milieuvervuiling.

Gooise jeugd

Ouders buiten schot

Gooise jeugd misdraagt zich in Knokke, schrijft NRC (11/7). Ik mis de vraag: waar zijn de ouders? Als dit Marokkaanse of Turkse jeugd was geweest, had men direct een link tussen gedrag en opvoeding gelegd.