Prinsjesdag zonder rijtoer en balkonscène

Coronaregels Om Prinsjesdag veilig te laten verlopen, wordt de derde dinsdag van september dit jaar „sober”.

Dit jaar geen rijtoer van paleis naar Ridderzaal met de Glazen Koets.
Dit jaar geen rijtoer van paleis naar Ridderzaal met de Glazen Koets. Foto Lex van Lieshout/ ANP Royal Images

Prinsjesdag vindt dit jaar plaats zónder Ridderzaal, zonder rijtoer van de koning en zonder balkonscène. De derde dinsdag van september zal een „sobere” invulling hebben. Dat maakten dinsdagochtend de burgemeester van Den Haag, de voorzitter van de Eerste Kamer en de commandant van de Koninklijke Marechaussee bekend.

De coronaregels van de overheid gelden ook op Prinsjesdag, de dag waarop de koning in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal een uiteenzetting geeft van het regeringsbeleid. Dat dit op de derde dinsdag van september (of eerder) moet gebeuren, ligt vastgelegd in artikel 65 van de Grondwet.

Omdat in de Ridderzaal de 225 Eerste en Tweede Kamerleden niet op anderhalve meter afstand kunnen zitten, was al besloten dat de koning de troonrede in de Grote- of Sint Jacobskerk in Den Haag zal voorlezen.

Om de dag „veilig” te laten verlopen, is nu ook besloten om de rijtoer van de koning vanaf paleis Noordeinde niet door te laten gaan. Normaal staan duizenden mensen langs de route om naar het koninklijk paar te zwaaien. Ook de balkonscène, waarvoor gewoonlijk mensen zich voor het paleis verdringen, gaat niet door. De gemeente Den Haag hoopt zo een toestroom van publiek te voorkomen.

Hoe de koning en koningin naar de Grote Kerk gaan, is nog onbekend. Dat wordt „een verrassing”, zegt burgemeester Jan van Zanen. Hij noemde het „teleurstellend” voor het publiek: „Die kindertjes langs de route is altijd prachtig.”

Militair ceremonieel afgeschaald

Het militair ceremonieel wordt eveneens afgeschaald. Van de meer dan 2.500 militairen en agenten langs de route, blijven „enkele tientallen” over. Er zal in elk geval een ereontvangst met muziek zijn, zegt Hans Leijtens, commandant van de Koninklijke Marechaussee en als Gouverneur der Residentie verantwoordelijk voor het militair ceremonieel in Den Haag.

De troon van de koning en koningin zullen wel in de Grote Kerk staan, zegt Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de Eerste Kamer. Naast de Kamerleden en het kabinet zullen daar ook de gevolmachtigde ministers van het Caribisch deel van het Koninkrijk aanwezig zijn, en namens de ambassadeurs de deken. Verder zijn er geen genodigden.

Het is voor het eerst sinds 1904, uitgezonderd de bezettingsjaren, dat de Verenigde Vergadering op Prinsjesdag niet op het Binnenhof plaatsvindt.

Correctie (14 juli): in een eerdere versie van dit artikel werd gesproken over Carabisch Nederland. Dat moest zijn het Caribisch deel van het Koninkrijk.