KLM-bonden eisen gesprek met Hoekstra over coronasteun

3,4 miljard FNV, CNV en VNC menen dat de vrijheid van collectieve onderhandeling is geschonden door Hoekstra en dat het KLM-steunpakket „indruist tegen bestaande cao’s”.
Minister Hoekstra in de Tweede Kamer.
Minister Hoekstra in de Tweede Kamer. Foto Bart Maat / ANP

Vier luchtvaartvakbonden eisen een gesprek met minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA). FNV Luchtvaart en Cabine, CNV en de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) zeggen buitenspel te zijn gezet bij het opstellen van de eisen die het kabinet stelt aan de coronasteun van 3,4 miljard euro voor KLM. Daarmee heeft de minister volgens de bonden de vrijheid van collectieve onderhandeling geschonden.

Een van de punten waartegen de bonden ageren is het loonoffer. Hoekstra en KLM wijzen elkaar aan als initiator daarvan. Zowel KLM als de minister eist dat personeel zelf met een voorstel voor loonkorting komt; de bonden wordt niet duidelijk wie met het plan op de proppen is gekomen. Hoekstra sprak met de KLM-directie af dat al het personeel dat modaal of meer verdient, salaris moet inleveren. Tot twee keer modaal gaat het om een loonoffer van minstens 10 procent, vanaf drie keer modaal om minstens 20 procent.

„KLM doet eenzijdig aanbiedingen”

„Ontegenzeggelijk ingrijpen in rechtsgeldige cao’s”, aldus VNC. De vier bonden die de minister dinsdag aanschrijven, eisen daarom opheldering. FNV-bestuurder Birte Nelen, een van de ondertekenaars van de brief: „Er is een hoop onduidelijkheid, maar wij constateren dat KLM eenzijdig aanbiedingen doet zonder dat daar voor het personeel iets tegenover staat.”

De brief is van eenzelfde strekking als de klacht die vorige week naar de Europese Commissie ging, die het Nederlandse plan voor steun aan KLM maandag niettemin goedkeurde. De Nederlandse overheid komt KLM tegemoet met directe leningen en kredietgaranties, maar dan moet het bedrijf de kosten wel met 15 procent omlaag brengen.

Een van de middelen die KLM daarvoor inzet, is het aanbieden van een vrijwillige vertrekregeling. Tot nu toe hebben ruim 2.400 KLM-medewerkers gezegd daar gebruik van te willen maken. Een KLM-woordvoerder zegt eind deze maand duidelijkheid te kunnen geven over hoeveel verzoeken gehonoreerd worden, en hoeveel arbeidsplaatsen dat per domein scheelt. KLM wil nog niet zeggen of er op termijn gedwongen ontslagen zullen vallen.